6. Bildebase

Det er et mål å benytte bilder fra Newton-rom i markedsmateriell. Bildene bør være beskrivende for det man ønsker å fremme, og av høy kvalitet. Ekte mennesker i ekte settinger er nyttige stikkord.

Vi har samlet noen av de beste bildene fra Newton-rommene, disse kan lastes ned fra denne siden.
Ved bruk skal fotografene krediteres, se bak nedlastbar tittel på bildet.

 

 1_Vindenergi  Foto: Harald Pettersen, Statoil

 2_CO2-forsøk Foto: Harald Pettersen, Statoil

 3_Vannenergi Foto: Harald Pettersen, Statoil

 4_Induksjonsforsøk  Foto: Harald Pettersen, Statoil

 5_Dampkraftverk Foto: Harald Pettersen, Statoil

 6_Studerer_planktonprøver​  Foto: FIRST Scandinavia

 7_Studerer_bergarter  Foto: Newton Mosjøen

 8_Dampkraftverk  Foto: Helga Hovland, Statoil

 9_Robotkjøring  Foto: Newton Hvidovre

10_Roboter_og_matematikk  Foto: Newton Hvidovre

11_Måling Foto: Marte Antonsen, Big Picture

12_Plommesekklarve Foto: Newton Gildeskål

13_Lab_i_Stavanger  Foto: FIRST Scandinavia

14_Aerodynamikk  Foto: Harald Pettersen, Statoil

15_Arbeidsrom  Foto: Marte Antonsen, Big Picture

16_Arbeidsstasjoner   Foto: Marte Antonsen, Big Picture

 

 

Oppdatert