Begrepsbeskrivelser


Her følger noen begrepsbeskrivelser:

Newton-rom:  Et Newton-rom inneholder en eller flere Newton-moduler. 
Newton-modul:  I en Newton-modul inngår forarbeid og etterarbeid på skolen, samt aktiviteter i Newton-rommet. 
Newton-aktivitet: En Newton-aktivitet er oppgaver og eksperimenter elevene arbeider med i Newton-rommet.
Newton-lærer:  Lærer som har ansvaret for undervisningen i Newton-rommet. 
Newton-modul basen:  Dette er basen hvor Newton-moduloriginalene skrives inn og lagres. Det er fra denne basen at nye etablerere kan velge Newton-moduler. Herfra genereres også de håndbøkene som tilhører en Newton-modul.
Klasselærer:  Lærer som følger klassen i Newton-rommet, og som har ansvaret for for- og etterarbeidet på skolen. 
   
Oppdatert