Kriterier i konseptet


For å sikre gode etableringer og sikker drift, er det utviklet kvalitetskriterier i Newton-konseptet. Ved etablering og drift av Newton-rom skal disse kvalitetskriteriene følges:

Et Newton-rom

 – har fokus på naturfag, matematikk og teknologi 

 – benytter godkjente Newton-moduler
    I konseptet er det et modulbibliotek med kvalitetssikrede undervisningsopplegg.

–  er forankret i kommune, fylke 
    Skoleeier, kommune eller fylke forplikter seg til å drifte Newton-rommet. Dette gjøres gjennom skriftlig avtale.

–  har lærer(e) med god realfags- og didaktisk kompetanse
    Newton-lærer ansettes av skoleeier. 

–  benytter utstyr som fremmer læring gjennom aktivitet 
    Her gjennomføres undervisning med fokus på elevaktivitet, utforskning og varierte arbeidsmetoder. 

–  er tilgjengelig for skoler i en eller flere kommuner
    Dette bidrar til å sikre en optimal bruk av utstyr og kompetanse.

–  evaluerer undervisningstilbudet
   
Newton-tommene skal benytte evalueringssystemet som ligger i konseptet. 

–  er presentert på www.newton.no
    Dette skjer via et digitalt skjema på newton.no. 

–  er representert på nettverkssamlinger

–  følger gjeldende retningslinjer i konseptet
  

 
Oppdatert