Gjennomføre pilot-periode

Det skal gjennomføres en pilotperiode i Newton-rommet før det settes i ordinær drift.

Det anbefales å teste ut alle aktiviteter tenkt brukt i undervisningen i pilot-perioden. I tillegg er det viktig å få testet ut hvordan infrastrukturen rundt prosjektet fungerer. Aktuelle momenter her er:
  • organisering
  • logistikk
  • kommunikasjon med skolene
  • transport
  • lærerkurs 
Evaluering av undervisning og fasiliteter skal ellers også skje hele året når Newton-rommet er i drift.


Oppdatert