Hva er en Newton-modul?


En Newton-modul er et undervisningsopplegg med vekt på naturfag, matematikk og teknologi.  Undervisningen er variert og har fokus på læring gjennom praktiske aktiviteter. En Newton-modul består av forarbeid som utføres på skolen, praktiske aktiviteter og undervisning i Newton-rommet, og avsluttes med etterarbeid på skolen. 

Newton-modulene brukes av Newton-rom over hele landet. De skal inngå som en del av ordinær undervisning med aktuelle kompetansemål fra gjeldende læreplan. 

Utviklingen av modulene gjøres av Newton-lærere og andre fagmiljø. Modulene gjennomgår en kvalitetssikringsprosess etter ferdig utvikling. I det de får status Godkjent, blir de tilgjengelige for hele nettverket. Newton-rom kan ta i bruk eksisterende moduler og/eller utvikle egne. Se Newton-moduler.  


Les mer om utvikling av nye Newton-moduler her. Oppdatert