Hva er en Newton-modul?


Et Newton-rom skal tilby undervisning innenfor matematikk, naturfag og teknologi. Undervisningsopplegget i et Newton-rom blir kalt en Newton-modul. Alle moduler er forankret i skolens læreplaner, og Newton-undervisning inngår som en del av skolens ordinære drift. En Newton-modul består av forarbeid som utføres på skolen, praktiske aktiviteter og elevaktivt arbeid i Newton-rommet, samt etterarbeid på skolen. 

Undervisningen i et Newton-rom er variert og har fokus på læring gjennom praktiske arbeidsoppgaver. Aktivitetene skal ivareta mulighet til utforskning, dybdelæring, problemløsning og bruk av nytt og relevant utstyr som ikke er så vanlig i skolen.

Newton-modulene utvikles av Newton-lærere eller andre fagmiljø. Modulene testes (piloteres) med elever og gjennomgår en kvalitetssikringsprosess etter ferdig utvikling. Det er pedagogteamet i Newton-administrasjonen og NTNU Skolelaboratoriet som kvalitetssikrer modulene. Dette betyr at alle undervisningsopplegg i et Newton-rom er godt kvalitetssikret både faglig og pedagogisk. Når en modul har status som godkjent, kan den tas i bruk av andre Newton-rom i nettverket. Denne delingskulturen er en av grunnpilarene i Newton-konseptet. Det finnes moduler for barnehage, barnetrinn, ungdomstrinn og videregående skole. Et Newton-rom kan benytte seg av moduler fra modulbiblioteket eller utvikle egne.

I Newton-rommet er det ansatt en eller flere Newton-lærere, og disse har ansvar for at alle elevene får et godt utbytte av undervisningen.  Oppdatert