Hva er et Newton-rom


Et Newton-rom er et spennende innredet og teknologisk velutstyrt undervisningslokale med fokus på praktisk undervisning i naturfag, matematikk og teknologi. Newton-rommet tilbyr læreplanbasert undervisning til skolene som er tilknyttet rommet. Undervisningen ledes av en eller flere Newton-lærere, og undervisningen preges av elevaktivitet, varierte arbeidsmetoder, refleksjon og stort læringsutbytte.

Undervisningsoppleggene i Newton-rommet kalles Newton-moduler. Disse har varighet fra tre timer til en hel skoledag. Newton-lærer underviser besøkende klasser, og klassene som er på besøk har med seg sin klasselærer.

Newton-rommenes utforming og funksjon vil variere fra sted til sted, men det er anbefalt et areal på 150 – 200 m2. Dette inkluderer arealer til å gjøre praktiske og utforskende oppgaver, et lite amfi for oppsummeringer, samtaler og refleksjon, lager, garderober, samt et enkelt laboratorium der det kan legges til rette for aktiviteter som har behov for vann/avløp. Et Newton-rom er gjerne plassert på en skole eller i sentralt beliggende lokaler i en kommune, for eksempel i en kunnskapspark/næringshage. Newton-rommet kan også brukes til realfagsrelaterte aktiviteter på kveldstid, i helger og ferier. 


Undervisning i Newton-rom
Du kan lese mer om undervisningen Newton-rommet under Undervisning


Eierskap og drift av Newton-rom 
Newton-rommene eies og driftes lokalt av kommuner, fylkeskommuner og næringsliv. Det finnes flere ulike driftsmodeller for Newton-rom, og vi formidler gjerne eksempler og erfaringer. Vi ser at en god forankring til kommunens skoleledelse er svært viktig for å sikre kontinuitet i drift og bruk av rommet. Et Newton-rom kan samarbeide med andre aktører. Det er vanlig å inngå avtaler om sponsing av utstyr fra lokalt næringsliv.  

 

Newton-rommet - et felles ressurssenter 
Et Newton-rom vil fungere som et felles ressurssenter i realfag for skoler i en region. Newton-rommet vil bidra til å løfte kvaliteten på realfags-undervisningen i kommunen, samt fungere som lokal kompetanseheving av lærere. Undervisningen i Newton-rommet skal være forbilledlig og kan motivere klasselærere til å ta i bruk nye metoder og undervisningsprinsipper som inkluderer refleksjon, diskusjon og samtaler. Slik kan Newton-rommet være en arena for etterutdanning og inspirasjon, både for etablerte lærere og lærerstudenter.

Newton-rommet kan også fungere som ressurssenter i realfag i bredere forstand. Flere kommuner bruker sitt Newton-rom med sine Newton-lærere til å legge realfagsstrategi og planer for å imøtekomme ny læreplan. 

Newton-rommet vil gjennom aktiviteter utover skoletid kunne bidra til å løfte allmennhetens interesse og forståelse for realfag. 

Oppdatert