Hvordan etablere et Newton-rom

Å organisere og bygge opp et Newton-rom krever en lokal satsning som må baseres på grundig planlegging. Som etablerer er det viktig å orientere seg i regionens planer og status innenfor NMT-fagene for å på best mulig vis imøtekomme reelle behov med Newton-rommet som skal etableres.


Vi foreslår følgende fremgangsmåte i arbeidet med å etablere et Newton-rom:


1.   
Sett deg inn i Newton-konseptet og vurder om dette er det rette for deg. 

2.
Skissér en plan og sett opp en prosjektbeskrivelse med prosjektmål.
Her bør du vurdere hvilket type rom som bør etableres - tema/emne etter behovene som finnes i din region. Hvilke årstrinn bør rommet lages for og hvor kan rommet lokaliseres? Hvordan kan rommet driftes? mm.  

3.
Sett opp budsjett, basert på det du har kommet frem til i prosjektbeskrivelsen. Ta kontakt med administrasjonen for å få tilgang til eksempel-budsjetter som viser kostnadsdrivere og estimat på kostnader ifb innkjøp av utstyr til moduler.
 
  
Gjennomfør informasjonsmøter for å selge inn ideen din - bruk presentasjoner og få frem dine planer på best mulig vis. Ta kontakt med administrasjonen for å få tilgang til maler på presentasjoner.

5.   
Sett sammen en styringsgruppe av engasjerte mennesker som er beslutningsdyktige. Sørg for at skoleeier og næringsliv er representert.
           
6.   
Identifiser mulige finansieringskilder i lokalt næringsliv for å dekke etableringskostnadene. Skriv søknader og legg ved prosjektbeskrivelsen. 

7.   
Vi anbefaler at nye etablerere tar i bruk eksisterende Newton-moduler i pilotfasen. Start gjerne med bare én modul for å teste ut logistikk og undervisning i Newton-rommet. Se igjennom modulene og ta gjerne kontakt med administrasjonen for å få råd om valg av moduler.

8.   
Definer utstyrsbehov og kjøp inn utstyr.

9.   
Avklar bemanning og driftsrutiner.

10.   
Finn egnede lokaler og optimaliser disse for lærende aktiviteter. Ta kontakt med administrasjonen for tips og råd til arealdisponeringer, oppbygging og profil.

11.   
Presenter ditt Newton-rom på www.newton.no.
Ved oppretting av nytt Newton-rom får du ditt eget administrasjonsystem og kan presentere rommet med ønsket informasjon, redigere egne Newton-moduler og fylle ut og administrere et eget påmeldingssystem for ditt Newton-rom.

12.   
Gjennomfør en pilotfase, evaluer denne og revider undervisningstilbudet. Ta kontakt med administrasjonen for å få tilgang til evalueringssystem.Oppdatert