Innrede Newton-rommet

I Newton-rommene skal elevene få gode opplevelser og læring gjennom praktiske aktiviteter innen realfagene. Det eller de rommene undervisningen skal foregå i må utformes slik at det innbyr til arbeidslyst. Samtidig skal elevene inspireres til fordypning og lagarbeid. Dette betyr at det er et spekter av behov som skal ivaretas i et Newton-rom.

Det er viktig å beregne tilstrekkelig areal rundt hver av aktivitetene som elevene skal arbeide med. Vi anbefaler at det avsettes et område til fellessamling for elevene ved oppstart og ved avslutning/oppsummering av dagen.

Newton-rommets egenart/innhold henger sammen med de undervisningsmoduler man velger å tilby. Oppdatert