Kvalitetssikring

Utvikling og deling av Newton-moduler er en viktig del av Newton-konseptet. Moduler som får status ”Godkjent” blir gjort synlige for alle i nettverket, og kan lastet opp og brukes av det enkelte Newton-rom. Derfor skal alle moduler som utvikles og piloteres skrives inn i basen på Newton.no, og gjennomgå en kvalitetssikring før de blir godkjente.

NTNU Skolelaboratoriet kvalitetssikrer de skriftlige dokumentene.

Kvaliteten til en Newton-modul vil også være avhengig av hvordan den blir gjennomført i praksis. Det er ingen enkel måte å kvalitetssikre dette på. Men vi i administrasjonen har fokus på kurs/foredrag om metoder innen formidling og didaktikk gjennom kurs og samlinger for nettverket.

Når vi her snakker om kvalitetssikring er det de skriftlige dokumentene vi tenker på.

Les mer om kvalitetsskriterier og kvalitetssikringsprosessen her. 

Oppdatert