Kvalitetssikring

Utvikling og deling av Newton-moduler er en viktig del av Newton-konseptet. Moduler som får status som Godkjent blir gjort synlige for alle i Newton-nettverket, og kan lastes opp og brukes av det enkelte Newton-rom. For å sikre god faglig og pedagogisk kvalitet på undervisning i Newton-rommene, skal alle moduler som utvikles gjennomgå en kvalitetssikringsprosess før de blir godkjente. 

Det er viktig at de skriftlige dokumentene i en Newton-modul har god kvalitet. Dette innebærer blant annet riktig bruk av fagbegreper, relevante kompetanse- og læringsmål, og en grundig beskrivelse av de læringsaktivitetene som modulen legger opp til. I Newton-konseptet er det Newton-administrasjonen og NTNU Skolelaboratoriet som kvalitetssikrer de skriftlige dokumentene. 

I tillegg til en god modulbeskrivelse er Newton-modulens kvalitet avhengig av Newton-lærers undervisningskompetanse. Det finnes ingen enkel måte å kvalitetssikre undervisningen i Newton-rommet på. Men Newton-administrasjonen har fokus på metoder innen formidling og didaktikk gjennom kurs og samlinger for nettverket, og oppfordrer skoleeier til å ansette engasjerte og faglig dyktige lærere i Newton-rommene. 

Når vi snakker om kvalitetssikring av en Newton-modul, er det kvalitetssikring av de skriftlige dokumentene vi tenker på. 
Oppdatert