Metodiske verktøy

Tips til ulike metoder som kan være nyttig i planlegging og undervisning av en Newton-modul: 

Tittel  Kort om
"Peer instruction for Active Learning" av professor Mazur

Film hvor professor Mazur forteller om bakgrunnen for metoden Peer Instruction. 

Lynkurs i peer instruction

Kort innføring av bruk av peer instruction. Norsk.  

"How to write and evaluate effective questions: Best Practices in Peer Instruction" av Julie Schell

Artikkel om det å skrive gode spørsmål. Fra den offisielle Peer Instruction-bloggen. 
5E-modellen

Denne kan brukes som støtte i planlegging, gjennomføring og vurdering av en modul. Modellen kan være til hjelp for å gjøre utforskende undervisning eksplisitt og målrettet. 

5E-plakat

Plakaten kan skrives ut og brukes til å planlegge og synliggjøre undervisning i en modul. Den er satt opp for å passe et trykk på 60x80 cm

Lag en brosjyre! "Å lage en brosjyre er en fin skriveoppgave som gir trening i å trekke ut viktig informasjon om et naturfaglig tema og presentere det på en kort og effektiv måte." Kan egne seg veldig bra som etterarbeid i en modul. 

Lag en brosjyre om nordlys.

Forslag til oppgave for Vg1. 
Grubletegninger Grubletegninger er tegninger som tar opp synspunkter på faglige problemstillinger. 
Socrative Webbasert responsverktøy som kan brukes i undervisning. Kan brukes både med flervalgssvar og fritekst.  Gratis. 
Learning Catalytics

 

Webbasert responsverktøy utviklet spesielt for peer instruction. Gratis lærerlisens, men elevbruker koster. 

Oppdatert