Newton-kurs 2018

Årets Newton-kurs arrangeres uken før påske, tirsdag 20. og onsdag 21. mars i Newton-rommet i Verdal. 

Vi møtes til lunsj mandag kl. 11.00 i kantinen ved Midt-Norsk Realfag- og Teknologisenter.
Etter lunsj blir det en presentasjon av Newton-rommet, før vi går over til programmet for de to dagene:

Dag 1 - Samtaler i klasserommet:
Diskusjoner og kommunikasjon fremheves som avgjørende for elevers forståelse og læring. Her vil det være
fokus på hvordan lærere kan bruke matematiske samtaler til å fremme elevers tenking og læring. Deltakerne vil
jobbe med samtaletrekk som kan brukes for å implementere diskusjoner i matematikk og i større grad involvere
elevenes tenking i undervisningen. I løpet av dagen vil deltakerne arbeide med praktiske aktiviteter og utprøving
av aktiviteter. Innholdet vil også være svært relevant for lærere i naturfag.
Kursholder: Matematikksenteret v/lederKjersti Wæge

Dag 2 -  GeoGebra:
Deltakerne får en praktisk innføring i bruk av GeoGebra ved Susanne Stengrundet ved Norsk GeoGebra institutt.
Det vil også bli satt av tid til å disktuere ideer for mulig framtidige GeoGebra-moduler.

 

Vi avslutter tirsdagen med middag på Scandic Stiklestad som ligger ca 7 km fra Newton-rommet. Transport til
hotellet tirsdag ettermiddag og fra hotellet onsdag morgen organiseres.
Onsdag avslutter vi kl. 15.00.

 

Bildet under er fra Stjørdal, mars 2017. 

Oppdatert