Newton-moduler

Ulike arbeidsdokumenter som kan være nyttig ved utvikling av modul: 

Tittel  Kort om
Arbeidsdokument - Basedokument

Inneholder en oversikt over alle kapitlene i en modul, med infobokser om hva som skal med, hva som må fylles ut, og notatfelt. 

Disposisjonsmal

Forslag på mal til bruk i planlegging og skissering av innholdet/oppbyggingen av en modul. Den inneholder også et eksempel på disposisjon. 

Sjekkliste - grunnskole/vgs

Gjennomgås før modulen sendes inn til godkjenning. Dersom utvikler kan krysse av for ja på alle punktene, er modulen klar for innsending. 

Sjekkliste - barnehage

Gjennomgås før modulen sendes inn til godkjenning. Dersom utvikler kan krysse av for ja på alle punktene, er modulen klar for innsending. 

5E-modellen

Denne kan brukes som støtte i planlegging, gjennomføring og vurdering av en modul. Modellen kan være til hjelp for å gjøre utforskende undervisning eksplisitt og målrettet. 

5E-plakat

Plakaten kan skrives ut og brukes til å planlegge og synliggjøre undervisning i en modul. Den er satt opp for å passe et trykk på 60x80 cm

Eksempelmodul 
Nordlys - Himmelsk dans!

Et eksempel på modul inkludert vedlegg. 


 
Underveisrapport - modul gr.sk/vgs Fyll ut skjema og få få en underveisvurdering fra kvalitetssikrer. Skjema sendes til Newton-administrasjonen som videresender til kvalitetssikrer. 
   
Underveisrapport - modul bhg Fyll ut skjema og få få en underveisvurdering fra kvalitetssikrer. Skjema sendes til Newton-administrasjonen som videresender til kvalitetssikrer. 
Oppdatert