Andre aktiviteter

Andre aktiviteter


Se meny til venstre på siden for informasjon om andre realfaglige aktiviteter i vår region.

Kontaktinfo

Ludvig Forthun
Gunnarn 21
Tlf: 77027641 / 97153895
Ludvig.Forthun@harstad.kommune.no

Besøksinformasjon

Newtonrommet er lokalisert på Stangnes.
Adresse:
Gunnarn 21, 9409 Harstad
9409 Harstad

Prosjekteier

Harstad kommune

Samarbeidspartnere

- Kunnskapsparken Nord
- Troms fylkeskommune
- Sør-Troms regionråd
- Statoil
- Oljeindustriens Landsforening (OLF)
- Hålogaland Kraft
- Sparebankstiftelsen DnB NOR
- Norsk Petroleumsforening (NPF)
- Lundin