Andre aktiviteter

Andre aktiviteter

Robotprogramering for  barnehagen og eleven på 1. – 4. trinn.
 
Fra vår 2011 gir vi tilbud til eldste i barnehagen og elevene i 1. til 4 trinn i robotprogramering tilpasset aldersgruppene. I oktober 2010 gjennomførte vi kurs for våre medarbeidere i barnehagen og grunnskolen i WEDO – modulen i regi av First Scandinavia. Kursleder var Ingvild Berg.

WeDo konstruksjonssettet lar elevene programmere enkle LEGO modeller som er koblet til en datamaskin. Settet inkluderer over 150 elementer som bl.a motor og bevegelses-/veltesensor. 

Læringsverdier:
- konstruksjon og design
- idemyldring for å finne kreative alternative løsninger
- lære å kommunisere, dele idéer og jobbe
 
Robotprogramering for 5- til 7 trinn.
 
Eleven på 5. – 7. trinn har robotprogramering på sin timeplan gjennom alle tre skoleårene. Undervisningen er lagt til vårt realfagsrom ved Moldjord skole. Vår newtonlærer er Ivar – Ole Tollånes.

Elevene jobber med LEGO roboten NXT som de skal bygge opp, programmere og løse oppgaver med. Det vil være fokus på matematikk og teknologi. Elevene må beregne omkrets og bruke egnede måleredskaper underveis. De vil også måtte bruke ulike regnearter for å løse de praktiske oppgavene.
 
Denne opplæringen er også utgangspunkt for FIRST LEGO LEAGUE i Beiarn. Våre to skole stiller fra 2010 av med lag i turneringen.

Kontaktinfo

Sture Moldjord
Trones skole
Tlf: 75569180
sture.moldjord@beiarn.kommune.no

Besøksinformasjon

Besøkende klasser disponerer to lavvoer med tilhørende "skolehus" med toalett og kjøkken gratis.
Beiarn kommune

Prosjekteier

Beiarn kommune v/ Skole-og barnehageavdelingen

Samarbeidspartnere

- Oljedirektoratet
- RKK Indre Salten
- First Scandinavia
- Sjøfossen Energi
- Beiarn Grotteklubb