Andre aktiviteter

Andre aktiviteter

Undervisningstilbud skoleåret 2018/19

 

2.trinn: Ballongbil

Naturfag etter 2. trinn

Teknologi og design
Mål for opplæringen er at elevene skal kunne lage gjenstander som kan bevege seg ved
hjelp av vann eller luft, og samtale om hvordan de virker

 

5. trinn: Nærmere modulbeskrivelse kommer senere 

Naturfag 5.-7.trinn

 

 

6. trinn: nærmere modulbeskrivelse kommer senere 

Naturfag 5.-7.trinn

 

7. trinn; Roboter i liv og lære

Matematikk 5.-7-trinn

Måling

Mål for opplæringa er at eleven skal kunne

  • velje høvelege målereiskapar og gjere praktiske målingar i samband med daglegliv og teknologi og vurdere resultata ut frå presisjon og måleusikkerheit
  • gjere overslag over og måle storleikar for lengd, areal, masse, volum, vinkel og tid og bruke tidspunkt og tidsintervall i enkle berekningar, diskutere resultata og vurdere kor rimelege dei er
  • velje høvelege måleiningar og rekne om mellom ulike måleiningar
  • forklare oppbygginga av mål for lengd, areal og volum og berekne omkrins, areal, overflate og volum av to- og tredimensjonale figurar

 

9.trinn: Elektrisitet og strømkretser

Naturfag etter 10.trinn

Fenomener og stoffer
Mål for opplæringa er at eleven skal kunne bruke begrepene strøm, spenning, resistans,
effekt og induksjon til å forklare resultater fra forsøk med strømkretser.

Teknologi og design
Mål for opplæringa er at eleven skal kunne utvikle produkter ut fra kravspesifikasjoner og vurdere produktenes funksjonalitet og brukervennlighet.

 

10.trinn: Produksjon av elektrisk energi

Naturfag etter 10.trinn

Fenomener og stoffer
Mål for opplæringa er at eleven skal kunne bruke begrepene strøm, spenning, resistans, effekt og induksjon til å forklare resultater fra forsøk med strømkretser

Mål for opplæringa er at eleven skal kunne forklare hvordan vi kan produsere elektrisk energi fra fornybare og ikke-fornybare energikilder, og diskutere hvilke miljøeffekter som følger med ulike måter å produsere energi på.

Kontaktinfo

Arne Marius Haugen
Tindvegen 52
Tlf: 95047617
arne.marius.haugen@steinkjer.kommune.no

Besøksinformasjon

Newtonrommet ligget i 1. etasje i C2-bygget, på sørenden av Steinkjer videregående skole.
Steinkjer kommune

Prosjekteier

Steinkjer Kommune

Samarbeidspartnere

- Steinkjer vgs
- Newton Energi og Miljørom Namsos
- Midtnorsk Realfag- og Teknologisenter
- Vitensenteret Trondheim