Andre aktiviteter

Andre aktiviteter

Vi ønsker å tilby aktiviteter og undervisningsopplegg som er tilpasset den enkelte klasse/lærers ønske. Det vi tilbyr skal være tilknyttet klassen læreplaner.

Her har du en kort oversikt over hvilke tilbud som er tilgjengelig ved Newtonrommet i Åfjord. I tillegg til disse er det mulig å legge inn ønsker/bestillinger på opplegg dere selv ser behov for, så skal vi se hva vi klarer å tilby. Vi jobber kontinuerlig med å lage opplegg ut fra det lærerne ønsker opplegg om. Alle tilbudene i listen under kan tilpasses den enkelte lærers ønsker. 

Opplegg utarbeidet ved Newtonrommet i Åfjord: 

 • Fjæreekskursjon - skolestarterne i barnehagene
 • Energi - skolestarterne i barnehagene
 • Vi leker med matematiske begreper - skolestarterne i barnehagene
 • Vi lærer matematikk gjennom spill og aktiviteter - 1. trinn
 • Vi lærer matematikk gjennom spill og aktiviteter - 2. trinn (1 for høst og 1 for vår)
 • Hvor mye mangler på en hel tier? - 3. trinn
 • Hvordan gjøre øving av multiplikasjon gøy? - 4. trinn
 • Juleverksted - 4. trinn
 • Hvordan gjøre øving av multiplikasjon gøy? - 5. trinn
 • Tall mellom 0 og 1 - 5. trinn
 • Legorobot - 6. trinn
 • Hvor mye veier et eple? Hvor lang er en kniv? - 7. trinn
 • Energi - 7. trinn
 • Speeddate - 8. trinn høst
 • Tangram og Pytagoras - 9. trinn
 • Speeddate - 9. trinn vår
 • Barbie i strikkhopp - 10. trinn

 

Moduler utarbeidet av Newtonkonsernet (Disse kan også tilpasset den enkelte klasses behov)

 • Brøkregning for mellomtrinnet - 5. - 7. trinn
 • Roboter i liv og lære - 5. - 7. trinn
 • Salmo Salar - 5. - 7. trinn
 • Elektrisk Energi fra fornybare og ikke-fornybare energikilder 8. - 10. trinn
 • Fossilt brensel. Dannelse og anvendelse - 8. - 10. trinn

Kontaktinfo

Laila Rosmo Staven

Tlf: 48139573
lairos@trondelagfylke.no

Besøksinformasjon

Newtonrommet er åpent på tirsdag og torsdag i skoleåret 2018/2019. Newtonlærer er Laila Rosmo Staven.
lairos@trondelagfylke.no


Åfjord

Prosjekteier

Åfjord v.g.s. (Trøndelag fylkeskommune) og Åfjord kommune

Samarbeidspartnere

- Salmar Farming A/S
- Koteng Eiendom AS
- Statoil Petroleum AS
- Sør-Trøndelag Fylkeskommune
- Boa Offshore AS
- SAREPTA ENERGI AS
- Statkraft - Agder Energi
- Centrum Eiendom
- Haugsnes
- Nortek
- add energy group as