Om oss

Om oss

Newton ENERGI-rom er et spesialinnredet og inspirerende undervisningsrom der elevene gjennom praktiske aktiviteter får gode opplevelser med realfagene.Her får elever fra 9. trinn i Stavanger kommune oppgaver og utfordringer knyttet til to kompetansemål - produksjon av elektrisk energi fra fornybare og ikkefornybare energikilder og dannelse av råolje og naturgass. Elevene skal også se nærmere på klima- og miljøkonsekvenser knytter til disse emnene.

Undervisningsopplegget inkluderer for- og etterarbeid på skolen og to dager i Newton-rommet.Newton ENERGI-rom er en del av realfagssatsingen til Stavanger kommune, Statoils talentprogram Morgendagens helter og Norsk Oljemuseums fokus på real- og teknologifag.
Stiftelsen FIRST Scandinavia står bak utviklingen av Newton konseptet.

Kontaktinfo

Elin Rosnes
Norsk Oljemuseum
Tlf: 51939314
newton@norskolje.museum.no

Besøksinformasjon

Norsk Oljemuseum
Kjeringholmen 1
4006 Stavanger
Stavanger kommune

Prosjekteier

Norsk Oljemuseum

Samarbeidspartnere