Newton-moduler

Newton-moduler

8.-10. årstrinn
Newton-modul nr. 1776

Dette er en to-dagers modul. Elevene skal få kunnskap om produksjon av elektrisk energi fra fornybare og ikke-fornybare energikilder gjennom praktisk arbeid. De skal også få en forståelse av hva fossilt brensel er, hvordan de er blitt dannet og på hvilken måte vi kan anvende disse råstoffene.
5.-7. årstrinn
Newton-modul nr. 1667

I denne modulen skal elevene lære om forholdet mellom omkrets og kjørt lengde ved å jobbe praktisk med en LEGO® MINDSTORMS® EV3-robot. Elevene jobber parvis, og det ligger godt til rette for differensiering i oppgaveløsingen.
5.-7. årstrinn
Newton-modul nr. 1579

8.-10. årstrinn
Newton-modul nr. 2008

I denne modulen får elevene et oppdrag fra Hovedredningssentralen. De skal hjelpe til med å sjekke ulike steder i Bodø-området for å prioritere redningsaksjoner. Elevene skal planlegge flyturen selv, og de må forberede seg med matematiske beregninger knyttet til enheter, strekning, fart og tid, samt bli trygge på navigasjon. De skal jobbe parvis eller i crew og skal løse oppdraget ved å gjennomføre en flytur i avanserte flysimulatorer.
1.-4. årstrinn
Newton-modul nr. 1580

Kontaktinfo

Linn-Kristin Bremnes og Daniel Holand
Hunstadringen 2
Tlf: 97186856
newton@bodo.kommune.no

Besøksinformasjon

Hunstad Ungdomsskole
Hunstadringen 2

Bodø Kommune

Prosjekteier

Bodø kommune v/undervisningssjefen

Samarbeidspartnere

- Statoil
- Bodø Kommune
- Nordland fylkeskommune
- Salten Aqua
- Salten Kraftsamband