Newton-moduler

Newton-moduler

8.-10. årstrinn
Newton-modul nr. 1080

5.-7. årstrinn
Newton-modul nr. 1355

5.-7. årstrinn
Newton-modul nr. 1927

I denne modulen skal elevene lære om forholdet mellom omkrets og kjørt lengde ved å jobbe praktisk med en LEGO® MINDSTORMS® EV3-robot. Elevene jobber parvis, og det ligger godt til rette for differensiering i oppgaveløsingen.
8.-10. årstrinn
Newton-modul nr. 1089

Kontaktinfo

Frank Borkamo
Høgbakkveien 11, 8250 Rognan
Tlf: Frank:98265754
frank.borkamo@saltdal.kommune.no

Besøksinformasjon


Saltdal

Prosjekteier

Saltdal kommune

Samarbeidspartnere

- Nexans Rognan
- Edelfarm
- Saltdal Sportssenter