Newton-moduler

Newton-moduler

5.-7. årstrinn
Newton-modul nr. 1788

Formålet med modulen er å gi en grunnleggende forståelse av laksens livssyklus, både i sitt naturlige område og i oppdrett. Det er lagt opp til veksling mellom teori og praktiske oppgaver. I innledningen brukes korte filmer, Powerpoint med bilder, og Grubletegninger. Underveis i modulen legges det vekt på diskusjon i plenum, og å få fram det elevene allerede vet om laks.
7. årstrinn
Newton-modul nr. 1608

8.-10. årstrinn
Newton-modul nr. 1052

8.-10. årstrinn
Newton-modul nr. 1432

8.-10. årstrinn
Newton-modul nr. 1217

Modulen tar for seg produksjon, transport og forbruk av elektrisk energi. Gjennom målinger og eksperimenter skal elevene først gå tilbake i historien og se på eksperimenter som var banebrytende for vår tids vanligste metode å produsere elektrisk energi.
8.-10. årstrinn
Newton-modul nr. 1442

8.-10. årstrinn
Newton-modul nr. 1067

8.-10. årstrinn
Newton-modul nr. 1439

8.-10. årstrinn
Newton-modul nr. 1068

Modulen tar for seg produksjon av elektrisk energi. Gjennom målinger og eksperimenter skal elevene lære hvordan elektrisitet og magnetisme vekselvirker med hverandre, hvordan dette kan utnyttes for å lage elektromagneter, og hvordan vi kan produsere elektrisk energi gjennom induksjon.
8.-10. årstrinn
Newton-modul nr. 1730

8. årstrinn
Newton-modul nr. 1661

I denne modulen lærer elevene om kart, kartsymboler, målestokk, praktisk bruk av kart og kompass, praktisk bruk av GPS og litt om hvordan GPS-systemet virker. Modulen inneholder også Djeeo; et spill der elevene deles inn i grupper på fire, og hvor to elever fra hver gruppe får med seg GPS-sporer og telefoner, og blir sendt ut i terrenget, mens de andre to elevene på gruppen er inne og følger bevegelsene til ute-elevene på kart på pc-ene, og dirigere ute-elevene til poster via telefon. På hver post skal de i fellesskap svare på en oppgave hvor noe av informasjonen befinner seg hos inne-elevene og resten hos ute-elevene.
VG1. årstrinn
Newton-modul nr. 1168

VG1. årstrinn
Newton-modul nr. 1436

VG1. årstrinn
Newton-modul nr. 1221

VG1. årstrinn
Newton-modul nr. 1441

VG1. årstrinn
Newton-modul nr. 1539

Denne modulen handler om førstegradsfunksjoner og er laget med tanke på elever som tar matematikkurset 1P eller 2p-Y (påbygging). Modulen vil også kunne passe som en repetisjon av temaet for elever som tar 1T og 2P. Elever som går i 10-klasse vil kunne gjennomføre modulen hvis de har et godt faglig grunnlag.
Gjennom forskjellige aktiviteter får elevene kjennskap til bruk av GeoGebra.

Kontaktinfo

Ludvig Forthun
Gunnarn 21
Tlf: 77027641 / 97153895
Ludvig.Forthun@harstad.kommune.no

Besøksinformasjon

Newtonrommet er lokalisert på Stangnes.
Adresse:
Gunnarn 21, 9409 Harstad
9409 Harstad

Prosjekteier

Harstad kommune

Samarbeidspartnere

- Kunnskapsparken Nord
- Troms fylkeskommune
- Sør-Troms regionråd
- Statoil
- Oljeindustriens Landsforening (OLF)
- Hålogaland Kraft
- Sparebankstiftelsen DnB NOR
- Norsk Petroleumsforening (NPF)
- Lundin