Newton-moduler

Newton-moduler

8.-10. årstrinn
Newton-modul nr. 1526

Kontaktinfo

Theresa Myran
Nannestad videregående skole, SMESTUVEGEN 2, 2030 Nannestad
Tlf: 63 99 66 00
theresa.myran@nannestad.vgs.no

Besøksinformasjon

Besøkende vil møtes ved hovedinngangen. Ellers kan de henvende seg i ekspedisjonen i tredje etasje. Newton-rommet er rom 6-204.

Prosjekteier

Nannestad videregående skole

Samarbeidspartnere