Newton-moduler

Newton-moduler

1.-4. årstrinn
Newton-modul nr. 1696

1.-4. årstrinn
Newton-modul nr. 1697

1.-4. årstrinn
Newton-modul nr. 2031

I denne modulen får elevene utforske vekt og friksjon ved å bruke en robot fra LEGO Education i praktiske måleoppgaver.
5.-7. årstrinn
Newton-modul nr. 1919

Som innledning tar vi for oss energibegrepet, og samtaler om ulike typer energikilder og energiformer. Vi ser på hvordan vann- og vindenergi er blitt benyttet i tidligere tider. Gjennom to elevforsøk ser vi på prinsippet for hvordan elektrisk energi blir dannet i en dynamo/generator. Elevene skal så gruppevis bygge opp et energikraftverk for h.h.v. vann- vind- og solenergi. Alle gruppene skal også bygge opp hver sin bil. Denne bilen skal drives av elektrisk energi, produsert av kraftverket.
I tillegg er det undersøkende oppgaver tilknyttet til driften av energikraftverkene, samt modifisering av bilen for å øke effekten.
5.-7. årstrinn
Newton-modul nr. 1901

I denne modulen skal elevene lære om forholdet mellom omkrets og kjørt lengde ved å jobbe praktisk med en LEGO® MINDSTORMS® EV3-robot. Elevene jobber parvis, og det ligger godt til rette for differensiering i oppgaveløsingen.
8.-10. årstrinn
Newton-modul nr. 1162

Kontaktinfo

Marie Kristine Kristensen
Tinkeliheia 3, 8210 Fauske
Tlf: mob:91523716
marie.kristensen@fauske.kommune.no

Besøksinformasjon

Rommet er på Finneid skole
Tinkeliheia 3, 8210 Fauske
Inngangen er på oversiden av skolen ved ballbingen


Fauske

Prosjekteier

Fauske kommune

Samarbeidspartnere

- FIRST Scandinavia
- SKS - Salten kraftsamband
- ISE Indre Salten Energi
- Wenberg fiskeoppdrett
- RKK Indre Salten
- VITENSENTERET -Nordnorsk vitensenter i Tromsø
- Forskerfabrikken