Newton-moduler

Newton-moduler

5.-7. årstrinn
Newton-modul nr. 1602

I denne modulen skal elevene lære om forholdet mellom omkrets og kjørt lengde ved å jobbe praktisk med en LEGO® MINDSTORMS® EV3-robot. Elevene jobber parvis, og det ligger godt til rette for differensiering i oppgaveløsingen.
5. årstrinn
Newton-modul nr. 1937

Test
8.-10. årstrinn
Newton-modul nr. 1468

Dette er en to-dagers modul. Elevene skal få kunnskap om produksjon av elektrisk energi fra fornybare og ikke-fornybare energikilder gjennom praktisk arbeid. De skal også få en forståelse av hva fossile brensler er og hvordan de er blitt dannet. Elevene skal reflektere over fordeler og ulemper ved bruk av disse ressursene.
8.-10. årstrinn
Newton-modul nr. 1958

I denne modulen får elevene et oppdrag fra Hovedredningssentralen. De skal hjelpe til med å sjekke ulike steder i Bodø-området for å prioritere redningsaksjoner. Elevene skal planlegge flyturen selv, og de må forberede seg med matematiske beregninger knyttet til enheter, strekning, fart og tid, samt bli trygge på navigasjon. De skal jobbe parvis eller i crew og skal løse oppdraget ved å gjennomføre en flytur i avanserte flysimulatorer.

Kontaktinfo

Newton-administrasjonen v/Rigmor, Ole Morten, Ingvill
Torvgata 2, 8006 Bodø
Tlf: +47 90 03 38 65
ole-morten@firstscandinavia.org

Besøksinformasjon

Kontakt FIRST Scandinavia
Torvgata 2
8006 Bodø
Bodø kommune

Prosjekteier

Newton-administrasjonen

Samarbeidspartnere

- Newton