Newton-moduler

Newton-moduler

5.-7. årstrinn
Newton-modul nr. 1602

I denne modulen skal elevene lære om forholdet mellom omkrets og kjørt lengde ved å jobbe praktisk med en LEGO® MINDSTORMS® EV3-robot. Elevene jobber parvis, og det ligger godt til rette for differensiering i oppgaveløsingen.
8.-10. årstrinn
Newton-modul nr. 1268

Elevene skal få nye erfaringer og kunnskap om produksjon av elektrisk energi fra fornybare og ikke-fornybare energi. Det vil være faglige innledninger, praktisk arbeid i grupper og samtale i plenum.
8.-10. årstrinn
Newton-modul nr. 1224

I denne modulen er fossilt brensel temaet. Elevene skal i begynnelsen av dagen lære hvordan råstoffene naturgass og råolje er blitt dannet, og hvordan vi kan nyttegjøre oss av disse produktene. De skal undersøke sandstein som reservoarbergart, og se på dennes egenskaper. De skal også lære om krakking ved å jobbe med molymod-sett.
8.-10. årstrinn
Newton-modul nr. 1468

Dette er en to-dagers modul. Elevene skal få kunnskap om produksjon av elektrisk energi fra fornybare og ikke-fornybare energikilder gjennom praktisk arbeid. De skal også få en forståelse av hva fossile brensler er og hvordan de er blitt dannet. Elevene skal reflektere over fordeler og ulemper ved bruk av disse ressursene.

Kontaktinfo

Newton-administrasjonen v/Rigmor, Ole Morten, Ingvill
Torvgata 2, 8006 Bodø
Tlf: +47 90 03 38 65
ole-morten@firstscandinavia.org

Besøksinformasjon

Kontakt FIRST Scandinavia
Torvgata 2
8006 Bodø
Bodø kommune

Prosjekteier

Newton-administrasjonen

Samarbeidspartnere

- Newton