Newton-moduler

Newton-moduler

5.-7. årstrinn
Newton-modul nr. 1873

I denne modulen skal elevene lære om forholdet mellom omkrets og kjørt lengde ved å jobbe praktisk med en LEGO® MINDSTORMS® EV3-robot. Elevene jobber parvis, og det ligger godt til rette for differensiering i oppgaveløsingen.
5.-7. årstrinn
Newton-modul nr. 1807

Formålet med modulen er å gi en grunnleggende forståelse av laksens livssyklus, både i sitt naturlige område og i oppdrett. Det er lagt opp til veksling mellom teori og praktiske oppgaver. I innledningen brukes korte filmer, Powerpoint med bilder, og Grubletegninger. Underveis i modulen legges det vekt på diskusjon i plenum, og å få fram det elevene allerede vet om laks.
5.-7. årstrinn
Newton-modul nr. 1902

Satellittene som viser vei er et undervisningsopplegg i grunnleggende bruk av GPS. Modulen omfatter introduksjon av navigasjonssystemet og gir elevene praktisk erfaring med GPS gjennom ulike oppgaver i Newton-rommets nærområde.
5.-7. årstrinn
Newton-modul nr. 1903

Satellittene viser vei 2 er et undervisningsopplegg i bruk av GPS. Elevene skal i modulen løse en krimgåte ved bruk av navigasjons- og målefunksjonene på en GPS. Modulen har varighet 3 timer, og er en påbygning av Satellittene viser vei 1.
8.-10. årstrinn
Newton-modul nr. 1941

Hver eneste dag tråkker vi på stein, sand, grus og fjell. Her ligger også kilden til enorme ressurser som brukes overalt i samfunnet og dagliglivet. Fra de aller minste atomer og molekyler, til store bergblokker som brukes til bygging og veifyllinger. Alle metaller vi bruker daglig, i sminke, tannkrem, fyrverkeri, blitzlys, romfart, kosttilskudd og masse mer. Bare en mobiltelefon inneholder ca. 40 forskjellige mineraler.
Hvor kommer alt dette fra?
8.-10. årstrinn
Newton-modul nr. 1796

Gjennom arbeid med Newton-modulen, er målet at elevene skal gjøre nye erfaringer og utvikle ny kunnskap om produksjon av elektrisk energi fra fornybare og ikke fornybare energikilder.
VG1. årstrinn
Newton-modul nr. 1874

Modulen omhandler yngelutvikling av laks i ferskvann. Elevene skal lære om laksens tidlige livshistorie frem til smoltifisering (være i stand til å kunne tåle sjøvann), og hvordan denne kunnskapen kan omsettes til praktisk oppdrett.
Formålet med modulen er å skape økt interesse for realfag hos elever på ungdomstrinnet. Gjennom arbeidet skal de bruke kunnskaper innen naturfag og matematikk.

Kontaktinfo

Bjørnar A. Pettersen
Straumen skole
Tlf: 91 39 33 88
bap@sorfold.kommune.no

Besøksinformasjon

Newton-rommet er i underetasjen ved Straumen skole - nærmeste bygning ved innkjøring til skoleplassen.
Sørfold Kommune

Prosjekteier

Sørfold Kommune

Samarbeidspartnere

- Elkem Salten
- Smolten AS
- Sisomar AS
- Marine Harvest
- Siso Energi AS
- Hammerfall Dolomitt (OMYA)