Newton-moduler

Newton-moduler

1.-4. årstrinn
Newton-modul nr. 1574

1.-4. årstrinn
Newton-modul nr. 1575

5.-7. årstrinn
Newton-modul nr. 1576

5.-7. årstrinn
Newton-modul nr. 1600

Dette er en modul med praktiske forsøk og eksperimentering. Elevene jobber 2 og 2 hele dagen med innen temaene: Magnetisme, induksjon, strømkretser, leder og isolator, serie- og parallellkobling. Dagen avsluttes med
at gruppene bygger hver sin strømlabyrint som prøves ut.
5.-7. årstrinn
Newton-modul nr. 1670

I denne modulen skal elevene lære om forholdet mellom omkrets og kjørt lengde ved å jobbe praktisk med en LEGO® MINDSTORMS® EV3-robot. Elevene jobber parvis, og det ligger godt til rette for differensiering i oppgaveløsingen.
5. årstrinn
Newton-modul nr. 1928

Praktisk opplegg med undersøking av mineraler og bergarter i sand og stein, med 10 steinprøver. Elevene lærer også forskjellen på de tre hovedgruppene bergarter: sedimentære, magmatiske og metamorfe. Klassen får med seg ett skrin med 10 steinprøver. Elevaktivitet, demonstrasjoner, teori og konkreter. Opplegget har både for- og etterarbeid. På Newtonrommet har vi også en fin liten informativ steinsamling med ulike bergarter, mineraler og fossiler som kan beskues.

Hvis noen ønsker det, kan dagen utvides til kl 14, med å ta etterarbeidet i Glomfjord - det blir utarbeidet et opplegg ute, hvor elevene undersøker ulike stein-typer i og ved Glomfjord sentrum. Gi i så fall beskjed om dette, og minn klassen på at de må ha nok uteklær med seg.

8.-10. årstrinn
Newton-modul nr. 1753

Modulen tar for seg begrep innen fart og akselerasjon, samt krefter som er med på å øke eller begrense farta.
Første del av dagen omhandler praktisk aktivitet med beregning av momentfart og akselerasjon, mens siste del er en gruppeoppgave med bruk av kulerullebane, hvor hensikten er å skape størst mulig bevegelsesenergi til ei kule som skal overføre energien videre til en selvlaget bil.
8.-10. årstrinn
Newton-modul nr. 1729

Kontaktinfo

Rune Strømsvik
Ørnesveien 6
Tlf: 91866181
Rune.Stromsvik@meloy.kommune.no

Besøksinformasjon

Skofritt - ta gjerne med innesko eller lester.
Vi spiser i industriparkens kantine. Mat og drikke kan medbringes.

Meløy kommune

Prosjekteier

Meløy Kommune

Samarbeidspartnere

- INVIS - Industrivisualisering
- Nordlandsmuseet
- Meløy BedriftsService