Newton-moduler

Newton-moduler

5.-7. årstrinn
Newton-modul nr. 1968

I denne modulen arbeides det med grunnleggende forståelse for begrepet brøk. Konkretiseringsutstyr brukes aktivt for å støtte læring og forståelse. Modulen har stor grad av elevaktivitet.
5.-7. årstrinn
Newton-modul nr. 1897

"Fra fjord til bord" er et undervisningsopplegg der elevene gjennom å følge torskens livssyklus lærer om økosystem i havet, og hvordan torsken gjennom produksjonsprosesser blir til mat.
VG1. årstrinn
Newton-modul nr. 1356

Nordlyset - Himmelsk dans er et undervisningsopplegg om nordlys og nordlysforskning. Modulen tar 6 skoletimer og målgruppen er vg1 (studiespesialisering).
8.-10. årstrinn
Newton-modul nr. 1479

Modulen tar for seg grunnleggende begreper i elektrisitetslæren og lar elevene få utforske og løse oppgaver knyttet til produksjon av elektrisk energi.
5.-7. årstrinn
Newton-modul nr. 1888

I denne modulen skal elevene lære om forholdet mellom omkrets og kjørt lengde ved å jobbe praktisk med en LEGO® MINDSTORMS® EV3-robot. Elevene jobber parvis, og det ligger godt til rette for differensiering i oppgaveløsingen.
5.-7. årstrinn
Newton-modul nr. 1418

Satellittene som viser vei er et undervisningsopplegg i grunnleggende bruk av GPS. Modulen omfatter introduksjon av UTM-systemet og gir elevene praktisk erfaring med GPS gjennom ulike oppgaver i Newton-rommets nærområde.
5.-7. årstrinn
Newton-modul nr. 1438

Satellittene viser vei 2 er et undervisningsopplegg i bruk av GPS. Elevene skal i modulen løse en krimgåte ved bruk av navigasjons- og målefunksjonene på en GPS. Modulen har varighet 3 timer, og er en påbygning av modulen Satellittene viser vei 1.
10. årstrinn
Newton-modul nr. 1830

Denne modulen tar for seg produksjon av elektrisk energi i et vannkraftverk. Modulen er 2-delt; en dag med observasjon og data-innsamling ved Forsan Kraftverk i Steigen Kommune, og en dag med praktiske aktiviteter og matematiske beregninger i Newton-rommet.

Kontaktinfo

Susanne Morales Ree

Tlf: 48419417
susanne.morales@steigen.kommune.no

Besøksinformasjon

Steigenskolen, avd. Leinesfjord
8283 Leinesfjord
Steigen

Prosjekteier

Steigen Kommune

Samarbeidspartnere

- RKK Indre Salten
- NAROM, Nasjonalt senter for romrelatert opplæring
- Nord-Salten Kraft AS
- Cermaq
- Slip1 AS