Newton-moduler

Newton-moduler

VG1. årstrinn
Newton-modul nr. 1628

8.-10. + VG1 årstrinn
Newton-modul nr. 1864

Modulen er utviklet for VG1 og 10. trinn på ungdomstrinnet. Gjennom forarbeidet skal elevene få kjennskap til generell kamskjellbiologi, leveområder for stort kamskjell (Pecten maximus), kamskjellet som kommersiell fangstart, og sist, men ikke minst, kamskjellet som miljøindikator.
8.-10. årstrinn
Newton-modul nr. 1862

Denne modulen vil først og fremst ha fokus på fysisk oseanografi. Kunnskap om grunnleggende fysiske prinsipper i oseanografi er viktig for mange næringer og aktiviteter knyttet til sjø og hav. Energien fra sola, jordrotasjonen og gravitasjonskrefter skaper tidevann og gradienter av tetthet, saltholdighet og temperatur i sjøvann. Å se den potensielle energien som ligger i disse gradientene er av avgjørende betydning for å kunne forstå hvordan bølger, tidevannsbølger og havstrømmer oppstår, og dermed påvirker havmiljø og klima, både lokalt og globalt.
5.-7. årstrinn
Newton-modul nr. 1491

5.-7. årstrinn
Newton-modul nr. 1765

Formålet med modulen er å gi en grunnleggende forståelse av laksens livssyklus, både i sitt naturlige område og i oppdrett. Det er lagt opp til veksling mellom teori og praktiske oppgaver. I innledningen brukes korte filmer, Powerpoint med bilder, og Grubletegninger. Underveis i modulen legges det vekt på diskusjon i plenum, og å få fram det elevene allerede vet om laks.

Kontaktinfo

Ola Vie
Frøya Videregående skole
Tlf: 48186986
olavie@trondelagfylke.no

Besøksinformasjon

Newtonrommet er lokalisert i 2. etasje på naturfagrommene til Sistranda skole, inngang ved bassenget.
Prosjektkoordinator har kontor ved Frøya videregående skole.
Frøya Kommune

Prosjekteier

Frøya kommune - Frøya Videregående skole

Samarbeidspartnere

- Frøya videregående skole / Sør trøndelag fylkeskommune
- Sistranda skole / Frøya kommune
- Salmar
- Eidsvåg AS