Newton-moduler

Newton-moduler

1.-4. årstrinn
Newton-modul nr. 1979

Denne modulen handler om å oppdage hvordan forskere og ingeniører kan bruke roboter til å utforske steder der mennesker ikke kan dra. Elevene bygger forskningsroboten Milo av lego. De bruker Ipad for å programmere Milo som skal ut å lete etter en bestemt planteart. Ved hjelp av bevegelsessensoren kan Milo registrere og stoppe ved denne plantearten. Nå skal elevene bruke vippesensoren, slik at Milo kan sende en melding til basen. Tilslutt skal eleven samarbeide om å la to roboter hente en planteprøve. Denne delen viser elevene hvor viktig samarbeid er i prosjektet.
5.-7. årstrinn
Newton-modul nr. 1527

Brøk for mellomtrinnet er utviklet av matematikksenteret, og er best egnet for elever på 5. og 6. trinn. I modulen arbeides det med grunnleggende forståelse for begrepet brøk. Konkretiseringsutstyr brukes aktivt for å støtte læring og forståelse. Modulen har stor grad av elevaktivitet. Kort om aktiviteter: - ved bruk av brøksirkler vil elevene identifisere ulike brøkdeler. Med støtte i konkretene vil usikre elever få en bedre forståelse av hvorfor (f.eks) 1/4 er mindre enn 1/3. - bruken av brøksirkler videreutvikles gjennom å finne likeverdige brøker (1/2 = 2/4). Elevene kan bruke brøksirkler for å vise at svaret på en oppgave er riktig. - avsluttes med en problemløsningsoppgave hvor elevene blir utfordret både i samarbeid og i praktisk problemløsning
5.-7. årstrinn
Newton-modul nr. 1887

I denne modulen skal elevene lære om forholdet mellom omkrets og kjørt lengde ved å jobbe praktisk med en LEGO® MINDSTORMS® EV3-robot. Elevene jobber parvis, og det ligger godt til rette for differensiering i oppgaveløsingen.
8.-10. årstrinn
Newton-modul nr. 1504

Dette er en todagers modul som handler om energi. Første dagen omhandles fornybare energikilder, mens vi tar for oss fossile brensler andre dagen. Det hele forår som et rolle spill der klassen konkurrerer med andre klasser om å være det beste forskerteamet på øya Engia. Alle oppgaver er poenggivende og ved skoleårets slutt kåres årets forskerteam.
8.-10. + VG1 årstrinn
Newton-modul nr. 1856

Denne modulen er beregnet på elevene som velger 1P, altså praktisk matematikk på VG1. Med noen enkle tilpasninger i forklaring og presentasjon av stoffet er det også mulig å gjennomføre modulen på 9. eller 10. trinn på ungdomsskolen. Elevene skal gjennom praktisk tilnærming jobbe med lineære funksjoner. De skal bruke MatchGraph-programmet og forsøke "å gå grafen" de får opp på skjermen. Vi kobler til en bevegelsessensor som registrerer posisjon og tid, og de får posisjon som funksjon av tid. Hvem klarer å gå en graf som best mulig matcher grafen på tavla? Etterpå jobber elevene med oppgaver knyttet til den praktiske øvelsen, både med og uten digitale hjelpemidler.
VG1. årstrinn
Newton-modul nr. 1722

VG1. årstrinn
Newton-modul nr. 1685

VG1. årstrinn
Newton-modul nr. 1822

Dette opplegget er en introduksjon til temaet varmepumpe og energioverganger. Elevene får gjennom eksperimenter oppleve de fysiske fenomenene som ligger til grunn for varmepumpeteknologien og de får eksperimentere med en ekte varmepumpe som flytter energi fra et kaldt til et varmt sted.

Barnehagemoduler

Kontaktinfo

Bodil Wang, Marita Liljebakk, Anders Øgsnes
Narvik
Tlf: 75656690, 97604775 (Marita), 90986117 (Anders)
NewtonOfoten@vgs.nfk.no

Besøksinformasjon

Parkhallen Narvik, nedenfor Torvet i Kongens gate.
Narvik kommune

Prosjekteier

Narvik videregående skole

Samarbeidspartnere