Newton-moduler

Newton-moduler

VG1. årstrinn
Newton-modul nr. 1967

Denne modulen er beregnet på elevene som velger 1P, altså praktisk matematikk på VG1. Elevene skal gjennom praktisk tilnærming jobbe med lineære funksjoner. De skal bruke MatchGraph-programmet og forsøke "å gå grafen" de får opp på skjermen. Vi kobler til en bevegelsessensor som registrerer posisjon og tid, og de får posisjon som funksjon av tid. Hvem klarer å gå en graf som best mulig matcher grafen på tavla? Etterpå jobber elevene med oppgaver knyttet til den praktiske øvelsen, både med og uten digitale hjelpemidler.
9. årstrinn
Newton-modul nr. 1520

10. årstrinn
Newton-modul nr. 1971

Elevene får i denne modulen kunnskap om produksjon av elektrisk energi fra ikke-fornybare energikilder gjennom praktisk arbeid. De skal også få en forståelse av hva fossile brensler er og hvordan de er blitt dannet. Elevene skal reflektere over fordeler og ulemper ved bruk av disse ressursene.
5. årstrinn
Newton-modul nr. 1859

I denne modulen skal elevene lære om forholdet mellom omkrets og kjørt lengde ved å jobbe praktisk med en LEGO® MINDSTORMS® EV3-robot. Elevene jobber parvis, og det ligger godt til rette for differensiering i oppgaveløsingen.
VG1. årstrinn
Newton-modul nr. 1537

Omforming av solenergi til elektrisk energi og annen anvendelig energi - en løsning for fremtiden?
1.-4. årstrinn
Newton-modul nr. 1936

I denne modulen skal elevene bygge, og programmere, dyr ved hjelp av teknisk LEGO.
1.-4. årstrinn
Newton-modul nr. 1962

1.-4. årstrinn
Newton-modul nr. 1942

I denne modulen får elevene utforske vekt og friksjon ved å bruke en robot fra LEGO Education i praktiske måleoppgaver.

Kontaktinfo

Kjell Joar Petersen-Øverleir
Kirkegata 9, 8656 Mosjøen
Tlf: 75654007
kjepet@vgs.nfk.no

Besøksinformasjon

Newtonrommet er lokalisert ved Mosjøen Ressurs- og Kompetansesenter (MRK)

Post adresse:
MRK/Newton
Grensen 2
8651 Mosjøen
Vefsn kommune

Prosjekteier

Mosjøen videregående skole

Samarbeidspartnere

- Forskerfabrikken
- Alcoa Mosjøen
- Vefsn Kommune