Newton-moduler

Newton-moduler

1.-4. årstrinn
Newton-modul nr. 1966

Newton er jo et navn vi alle kjenner svært godt til, men hva var det egentlig med denne mannen som gjorde at han fikk tv-program, flere prosjekter, rom og en hel måleenhet oppkalt etter seg?
5.-7. årstrinn
Newton-modul nr. 1747

"Fra fjord til bord" er et undervisningsopplegg der elevene gjennom å følge torskens livssyklus lærer om økosystem i havet, og hvordan torsken gjennom produksjonsprosesser blir til mat.
5.-7. årstrinn
Newton-modul nr. 1865

I denne modulen skal elevene lære om forholdet mellom omkrets og kjørt lengde ved å jobbe praktisk med en LEGO® MINDSTORMS® EV3-robot. Elevene jobber parvis, og det ligger godt til rette for differensiering i oppgaveløsingen.
5.-7. årstrinn
Newton-modul nr. 1616

"Salmo Salar" er et opplegg der elevene lærer om laksens livssyklus i naturen og i oppdrett. De skal bl.a. studere lakselarver i lupe og bruke roboter.
8.-10. årstrinn
Newton-modul nr. 1913

Modulen omfatter beregning, tegning og bygging av et oppdrettsanlegg. Modulen gir utfordringer både til den teoretisk flinke og den praktisk anlagte elev.
8.-10. årstrinn
Newton-modul nr. 1631

Elevene skal få nye erfaringer og kunnskap om produksjon av elektrisk energi fra fornybare og ikke-fornybare energi. Det vil være faglige innledninger, praktisk arbeid i grupper og samtale i plenum.

Kontaktinfo

Prosjektleder Therese Hj. Paulsen
Bernhard Lunds vei 4
Tlf: 97101966
Therese.hjalmarsdatter.paulsen@lenvik.kommune.no

Besøksinformasjon

Kunnskapsparken Finnsnes

https://www.facebook.com/pages/Newtonrommet-Finnsnes/1384151538492569

Lenvik kommune

Prosjekteier

Lenvik kommune

Samarbeidspartnere

- Lenvik kommune
- Troms fylkeskommune
- Nordnorsk vitensenter
- Kunnskapsparken Finnsnes
- Salmar Nord
- NITO Troms
- Sparebank1 Nord-Norge
- Midt-Troms Regionråd
- Forskerfabrikken