Newton-moduler

Newton-moduler

1.-4. årstrinn
Newton-modul nr. 1955

1.-4. årstrinn
Newton-modul nr. 1795

6. årstrinn
Newton-modul nr. 1563

7. årstrinn
Newton-modul nr. 1695

8.-10. årstrinn
Newton-modul nr. 1762

Space Challenge handler om romteknologi, herunder romsonder, roboter, satellitter og raketter. Formålet med denne dagen er å belyse sider av verdensrommet som elevene kan hende ikke kjenner så godt til, og gjøre noen av disse tema mer interessante ved å la elevene få delta i praktiske og engasjerende aktiviteter med robot og programmering. Undervisningsdagen dekker flere læreplanmål for 8. -10.trinn, og vi inviterer 8.trinn i Vesterålen til å delta på denne dagen sammen med oss.

I tillegg til teoriøkter med bruk av presentasjonsverktøy, film og illustrasjoner, gjennomføres det flere praktiske oppgaveøkter. Det er lagt opp til aktive teoriøkter, hvor elevene deltar ved bruk av interaktive metoder. Teoriøktene er nødvendige for å få den helthetlige og totale forståelsen.
9. årstrinn
Newton-modul nr. 1561

Dette er en to-dagers modul. Elevene skal få kunnskap om produksjon av elektrisk energi fra fornybare og ikke-fornybare energikilder gjennom praktisk arbeid. De skal også få en forståelse av hva fossile brensler er og hvordan de er blitt dannet. Elevene skal reflektere over fordeler og ulemper ved bruk av disse ressursene.
VG1. årstrinn
Newton-modul nr. 1564

Modulen skal sette elevene i stand til å bedre forstå en solcelles oppbygging. Modulen går i dybden på virkemåten til solceller og elevene må også gjøre enkle beregninger av virkningsgrad.
VG1. årstrinn
Newton-modul nr. 2012

Denne modulen er beregnet på elevene som velger 1P, altså praktisk matematikk på VG1. Med noen enkle tilpasninger i forklaring og presentasjon av stoffet er det også mulig å gjennomføre modulen på 9. eller 10. trinn på ungdomsskolen. Elevene skal gjennom praktisk tilnærming jobbe med lineære funksjoner. De skal bruke MatchGraph-programmet og forsøke "å gå grafen" de får opp på skjermen. Vi kobler til en bevegelsessensor som registrerer posisjon og tid, og de får posisjon som funksjon av tid. Hvem klarer å gå en graf som best mulig matcher grafen på tavla? Etterpå jobber elevene med oppgaver knyttet til den praktiske øvelsen, både med og uten digitale hjelpemidler.

Kontaktinfo

Marita Svartsund/Camilla Risa Haugstad
Sortland Videregående Skole
Tlf: 97 62 62 61/ 47 62 76 44
newton.vesteralen@nfk.no

Besøksinformasjon

Kulturfabrikken, gå inn hovedinngang, opp trapp og til høyre.
Sortland kommune

Prosjekteier

Sortland videregående skole

Samarbeidspartnere

- Sortland kommune
-