Newton-moduler

Newton-moduler

8.-10. årstrinn
Newton-modul nr. 1573

Dette er en to-dagers modul. Elevene skal få kunnskap om produksjon av elektrisk energi fra fornybare og ikke-fornybare energikilder gjennom praktisk arbeid. De skal også få en forståelse av hva fossile brensler er, hvordan de er blitt dannet og på hvilken måte vi kan anvende disse råstoffene.

Kontaktinfo

Elin Rosnes
Norsk Oljemuseum
Tlf: 51939314
newton@norskolje.museum.no

Besøksinformasjon

Norsk Oljemuseum
Kjeringholmen 1
4006 Stavanger
Stavanger kommune

Prosjekteier

Norsk Oljemuseum

Samarbeidspartnere