Newton-moduler

Newton-moduler

5.-7. årstrinn
Newton-modul nr. 1681

I denne modulen skal elevene lære om forholdet mellom omkrets og kjørt lengde ved å jobbe praktisk med en LEGO® MINDSTORMS® EV3-robot. Elevene jobber parvis, og det ligger godt til rette for differensiering i oppgaveløsingen.
8.-10. årstrinn
Newton-modul nr. 1633

Gjennom arbeid med Newton-modulen, er målet at elevene skal gjøre nye erfaringer og utvikle ny kunnskap om produksjon av elektrisk energi fra fornybare og ikke fornybare energikilder.
Undervisningen vil variere mellom faglige innledninger, praktiske læringsaktiviteter og samtale i fellesskap. Viktige begreper er energi, energioverføring, energitap, stillingsenergi og bevegelsesenergi.
VG1. årstrinn
Newton-modul nr. 1786

Hva er forskjellen på klassisk og moderne bioteknologi? Er bioteknologi vanlig? Har vi rett til å vite hvem vår biologiske far er? Dette er noen av spørsmålene som belyses i denne modulen.
VG1. årstrinn
Newton-modul nr. 1605

VG2. årstrinn
Newton-modul nr. 1926

I Norge er vi vant med at vi alltid har tilgang til rent vann fra springen. Men det er ikke en selvfølge at det er slik. Det er de mange vannverkene rundt om i landet som sørger for rent vann til de fleste av oss. Disse vannverkene renser råvann vha. kjemiske prosesser som felling, filtrering, klorering og UV-bestråling. Denne modulen tar for seg disse prosessene og lar elevene analysere og diskutere effekten av hver prosess i veien mot rent vann til folket!

Kontaktinfo

Thorny Cesilie Andersen
Øya 6, 3262 Larvik
Tlf: 9823 1121
thorny.andersen@larvik.kommune.no

Besøksinformasjon

Lågaveien 6, 3262 Larvik

Postboks 1257 Torstrand, 3254 Larvik
Larvik

Prosjekteier

Stiftelsen Realfag Larvik.

Samarbeidspartnere

- Abax AS
- ASKO Vestfold Telemark
- Atea AS
- Canon Vestfold Telemark
- Celsius Solskjerming
- DNB Larvik
- Duvholt Holding AS
- Fritzøe Eiendom AS
- Hvalen Holding AS
- Jotron AS
- Kaare Mortensen AS
- Larvik kommune
- Larvik Næringsforening
- Microsoft Norge
- Nasta AS
- NITO Vestfold
- Norconsult AS
- Tekna Vestfold
- Tormatic AS
- UTD as
- Vestfold Brannteknikk AS
- Vestfold fylkeskommune
- Vestfold Vann IKS