Newton-moduler

Newton-moduler

5.-7. årstrinn
Newton-modul nr. 2016

"Fra fjord til bord" er et undervisningsopplegg der elevene gjennom å følge torskens livssyklus lærer om økosystem i havet, og hvordan torsken gjennom produksjonsprosesser blir til mat.
8.-10. årstrinn
Newton-modul nr. 1797

Dette er en to-dagers modul. Elevene skal få kunnskap om produksjon av elektrisk energi fra fornybare og ikke-fornybare energikilder gjennom praktisk arbeid. De skal også få en forståelse av hva fossilt brensel er, hvordan de er blitt dannet og på hvilken måte vi kan anvende disse råstoffene.
5.-7. årstrinn
Newton-modul nr. 1838

I denne modulen skal elevene lære om forholdet mellom omkrets og kjørt lengde ved å jobbe praktisk med en LEGO® MINDSTORMS® EV3-robot. Elevene jobber parvis, og det ligger godt til rette for differensiering i oppgaveløsingen.
VG1. årstrinn
Newton-modul nr. 1944

I denne modulen skal elevene bli kjent med virkemåte og bruksområder for solceller og solfangere. De skal blant annet undersøke ulike faktorer som påvirker produksjon av strøm i solceller og solfangere, de skal utforske en solcellebil og erfare hvordan mat lages ved hjelp av solovn. Modulen kombinerer elevaktive, utforskende arbeidsmetoder med teori og samtaler. Elevene skal jobbe i grupper hele dagen og de skal skrive rapporter som dokumentasjon på det de har gjort og lært.

Kontaktinfo

Guro Molaug/Anne Marthe Limstrand
Aust-Lofoten vgs
Tlf: 41567532/41146103
gurmol@vgs.nfk.no

Besøksinformasjon

Aust-Lofoten videregående skole
Gymnasgata13
8300 Svolvær
Vågan

Prosjekteier

Aust-Lofoten videregående skole

Samarbeidspartnere