Newton-moduler

Newton-moduler

5.-7. årstrinn
Newton-modul nr. 1841

5.-7. årstrinn
Newton-modul nr. 1637

5.-7. årstrinn
Newton-modul nr. 1663

Formålet med modulen er å gi en grunnleggende forståelse av laksens livssyklus, både i sitt naturlige område og i oppdrett. Det er lagt opp til veksling mellom teori og praktiske oppgaver. I innledningen brukes korte filmer, Powerpoint med bilder, og Grubletegninger. Underveis i modulen legges det vekt på diskusjon i plenum, og å få fram det elevene allerede vet om laks.
8.-10. årstrinn
Newton-modul nr. 1635

Gjennom arbeid med Newton-modulen, er målet at elevene skal gjøre nye erfaringer og utvikle ny kunnskap om produksjon av elektrisk energi fra fornybare og ikke fornybare energikilder.
Undervisningen vil variere mellom faglige innledninger, praktiske læringsaktiviteter og samtale i fellesskap. Viktige begreper er energi, energioverføring, energitap, stillingsenergi og bevegelsesenergi.
8.-10. årstrinn
Newton-modul nr. 1699

Kontaktinfo

Laila Rosmo Staven

Tlf: 48139573
lairos@trondelagfylke.no

Besøksinformasjon

Newtonrommet er åpent på tirsdag og torsdag i skoleåret 2018/2019. Newtonlærer er Laila Rosmo Staven.
lairos@trondelagfylke.no


Åfjord

Prosjekteier

Åfjord v.g.s. (Trøndelag fylkeskommune) og Åfjord kommune

Samarbeidspartnere

- Salmar Farming A/S
- Koteng Eiendom AS
- Statoil Petroleum AS
- Sør-Trøndelag Fylkeskommune
- Boa Offshore AS
- SAREPTA ENERGI AS
- Statkraft - Agder Energi
- Centrum Eiendom
- Haugsnes
- Nortek
- add energy group as