Newton-moduler

Newton-moduler

8.-10. årstrinn
Newton-modul nr. 1891

Modulen gir innblikk i laksens liv i havet.
Hvordan laksen lever i merdene, hvordan lakselus påvirket laksens liv og hvorfor havstrømmen er viktig for laksens levevilkår.

Kontaktinfo

Yngve Takøy
Andørjaveien 1692, Engenes
Tlf: 95104415
yngve.takoy@ibestad.kommune.no

Besøksinformasjon

Arctic Aqua Visningssenter,
Andørjaveien 1692
9455 Engenes
Ibestad kommune

Prosjekteier

Kleiva Fiskefarm AS

Samarbeidspartnere

- Troms Fylkeskommune
- Kleiva Fiskefarm AS
- Gratangslaks A/S
- Arctic Aqua
- Ibestad kommune