Newton-moduler

Newton-moduler

8.-10. årstrinn
Newton-modul nr. 1860

Dette er en to-dagers modul. Elevene skal få kunnskap om produksjon av elektrisk energi fra fornybare og ikke-fornybare energikilder gjennom praktisk arbeid. De skal også få en forståelse av hva fossile brensler er, hvordan de er blitt dannet og på hvilken måte vi kan anvende disse råstoffene.
5.-7. årstrinn
Newton-modul nr. 1920

I denne modulen skal elevene lære om forholdet mellom omkrets og kjørt lengde ved å jobbe praktisk med en LEGO® MINDSTORMS® EV3-robot. Elevene jobber parvis, og det ligger godt til rette for differensiering i oppgaveløsingen.

Kontaktinfo

Aina Husdal
Kimen, Sandgata 15, 7500 Stjørdal
Tlf: 99262758
newton@stjordal.kommune.no

Besøksinformasjon

Rommet er lokalisert i Kimen Kulturhus. Klassene som skal besøke Newtonrommet benytter inngangen til Carbon fritidsklubb.
Stjørdal kommune

Prosjekteier

Stjørdal kommune

Samarbeidspartnere

- Statoil
- Stjørdal kommune