Newton-moduler

Newton-moduler

8.-10. årstrinn
Newton-modul nr. 1931

I denne modulen skal elevene lære om fornybare energikilder.
Elevene skal bygge modeller av vindmøller i LEGO. De skal erfare at energi er nødvendig for å få ulike legemer i bevegelse. De skal også lagre energi og siden bruke den på å få el-biler bygd av LEGO i bevegelse.
Modulen inneholder konkurranse mellom elev gruppene.
8.-10. årstrinn
Newton-modul nr. 2027

8.-10. årstrinn
Newton-modul nr. 1982

I denne modulen skal elevene lære om forholdet mellom omkrets og kjørt lengde ved å jobbe praktisk med en LEGO® MINDSTORMS® EV3-robot. Elevene jobber gruppevis, og det ligger godt til rette for differensiering i oppgaveløsingen.

Kontaktinfo

Thomas Hansen
Grenseveien 639
Tlf: 410 40 551
th@magnorhagen.no

Besøksinformasjon

ved siden av Magnor Glassverk
Eidskog

Prosjekteier

Magnor Næringshage

Samarbeidspartnere