Newton-moduler

Newton-moduler

8.-10. årstrinn
Newton-modul nr. 1931

I denne modulen skal elevene lære om fornybare energikilder.
Elevene skal bygge modeller av vindmøller i LEGO. De skal erfare at energi er nødvendig for å få ulike legemer i bevegelse. De skal også lagre energi og siden bruke den på å få el-biler bygd av LEGO i bevegelse.
Modulen inneholder konkurranse mellom elev gruppene.
8.-10. årstrinn
Newton-modul nr. 1932

Elevene skal få nye erfaringer og kunnskap om produksjon av elektrisk energi fra fornybare og ikke-fornybare energi. Det vil være faglige innledninger, praktisk arbeid i grupper og samtale i plenum.

Kontaktinfo

Thomas Hansen
Grenseveien 639
Tlf: 410 40 551
th@magnorhagen.no

Besøksinformasjon

ved siden av Magnor Glassverk
Eidskog

Prosjekteier

Magnor Næringshage

Samarbeidspartnere