20.03.2018 - Newton-kurs i Verdal 20. og 21. mars

20. og 21. mars møtes vi til kursdager i Newton-rommet i Verdal.

Matematikksenteret er kursholdere disse to dagene. 

Kursdag 1: Faglig elevsamtale.
Matematiske diskusjoner og kommunikasjon fremheves som avgjørende for elevers forståelse og læring i matematikk. Vi vil fokusere på hvordan lærere kan bruke matematiske samtaler til å fremme elevers tenking og læring i matematikk, og vi vil beskrive samtaletrekk som kan brukes for å implementere diskusjoner i matematikk og i større grad involvere elevenes tenking i undervisningen. Seminaret vil bestå av praktiske aktiviteter og utprøving av aktiviteter. Innholdet vil også være relevant for lærere i naturfag.


Kursdag 2. GeoGebra.


Her finner dere invitasjon. 

LInk til påmelding er: https://no.surveymonkey.com/r/newtonkurs2018