Tilbake

Frist for innsending av rapport 5. oktober

Det er utviklet egne rapportskjema for hver fase i Newton; etablering, pilotering og drift. Alle tidligere rapporter blir liggende i oversikten deres. 

10. september åpnet vi for utfylling av rapportskjema for forrige skoleåret (2015-2016), samme dag ble det sendt ut påminning om innsending av rapport. Frist for innsending av rapport denne høsten er 5. oktober.   Publisert: 29. august 2016