Tilbake

Kurs for Newton-nettverket 27. og 28. mars

Denne gangen skal vi besøke Newton-rommet i Stjørdal. Newton-rommet er lokalisert i Kimen kulturhus i sentrum av Stjørdal i Nord-Trøndelag. Påmeldingsfrist er 6. mars.

Flere av dere i nettverket har gitt tilbakemelding på at dere ønsker å gjøre undervisningen i Newton-rommet mer utforskende, og engasjere elevene i større grad. Hvilke grep og metoder kan vi bruke for å få dette til i praksis?

Kari Beate Remmen er Førsteamanuensis på Institutt for lærerutdanning og skoleforskning, og har sammen med Merethe Frøyland forsket på elevers utbytte av praktisk arbeid i felt. Vi er så heldige at hun kommer for å holde en innledning for oss. Hun vil dele sine erfaringer og peke på elementer vi bør være oppmerksom på når vi legger opp til undervisning med praktiske aktiviteter. Det legges videre opp til at dere, Newton-lærere skal få mulighet til å se nærmere på og arbeide med egne moduler/aktiviteter. 


Praktisk informasjon

Kurssted:

Newton-rommet i Stjørdal i Kimen kulturhus. 

Overnatting:

Det er reservert rom på Quality Airport hotell, i Stjørdal sentrum.Det er gangavstand til Newton-rommet. Bestilling gjøres per e-post eller tlf. direkte til hotellet. Tlf. 74 80 45 00, e-post: q.varnes@choice.no Ved booking oppgi reservasjonsnummer 3104.

Agenda: 

Mandag 27. mars

kl. 11.00   Lunsj i Kafé Kulissen
kl. 12.00   Presentasjon av Newton-rommet
kl. 12.45   Innlegg av Kari Beate Remmen
kl. 15.30   Workshop
kl. 20.00   Middag

Tirsdag 28. mars

kl. 9 - 15 Workshop 

Vi tar forbehold om endringer i programmet


___________________________

Påmeldingsfrist 6. mars 2017. 
 ___________________________


Invitasjon med agenda og praktisk informasjon

Meld deg på her

Publisert: 16. januar 2017