Mineralmodul piloteres i Sørfold.

I løpet av skoleåret 2016/17 har Newton Sørfold arbeidet med utviklingen av en Newton Mineralmodul. Sist fredag var det klart for utprøving med elever. Klassen hadde gjort et forarbeid på skolen før de kom til Newton-rommet. Her er et utdrag fra Newton-lærer Bjørnar Pettersens egen beskrivelse av utprøvingen:
Mineralmodul piloteres i Sørfold.
Tilbake

"Så var vi over den neste kneika i arbeid med å fullføre den nye mineralmodulen! Og dagen 16. juni ble en dag med mye spennende aktivitet, informasjon og besøkende.


9. klasse ved Røsvik skole hadde dagen før gjennomført forarbeidet med bl.a. digitale kart (NGU) og feltarbeid for å innhente steinprøve fra området i Røsvika. 
Dagen etter ble det besøk til Newtonrommet sammen med klasselærer Øystein Vedal.

På selve Newtondagen er det først gjennomgang av litt teori tilknyttet grunnstoffer, mineraler og bergarter. En kort gjennomgang på 40 minutter, før den sentrale aktiviteten starter: XRF-analyse av steinprøvene. 
Hver gruppe (som var gitt et mineralnavn i forkant), fikk styre analysemaskinen fra PC, gjennomføre analysen og deretter opprette pdf-dokument som ble lagret og skrevet ut. Tallene fra analysen ble så brukt videre utover dagen, til både fremstilling i diagram som viser mengdeforhold, undersøkelse på nett om bruksområder for grunnstoffene som er funnet, og til slutt produksjon av en gruppepresentasjon i powerpoint som ble vist for resten av klassen og de besøkende for anledninga. Alt i alt en veldig flott gjennomføring, og det kunne virke som om det var veldig spennende å analysere stein - det ble bedt om å kjøre flere analyser i matpausen og noen kunne sikkert stått lenge og lagt stein i maskinen for å finne grunnstoffer. 


Vi retter også en stor takk til de besøkende:


Ole-Morten Mortensen - FIRST Skandinavia (prosjektledelse)
Ola Torstensen - Fylkesgeolog, Nordland fylke

Rune Finsveen - Prosjektleder, Mineralklynge Norge

Rune Stien - Geolog, Elkem Salten
Lars Kr. Evjenth - Ordfører og stein/mineral-entusiast

Disse var med siste halvdel av dagen, og fikk med seg rapportarbeidet og presentasjonene fra elevene på slutten. Mange gode tilbakemeldinger og godt med faglig inspirasjon utenfra på en dag som denne."

Rune Finsveen i Mineralklynge Norge har skrevet en fin artikkel fra generalprøven som du kan lese her.

 Følg gjerne Newton Sørfold på facebook. 

Publisert: 21. juni 2017