Tilbake

Praktisk matematikk-modul godkjent!

Newton Ofotens modul "MatchGraph/Gå grafen" er tilgjengelig i Newton-modul biblioteket.

I denne modulen skal elevene gjennom praktisk tilnærming arbeide med lineære funksjoner. De bruker bevegelsessensor som registrerer posisjon og tid, og de får posisjon som funksjon av tid. MatchGraph-programmet er sentralt når de så skal forsøke "gå grafen" de får opp på skjermen. Hvem klarer å gå en graf som best mulig matcher grafen på tavla? 

Under Newton nettverkssamling i oktober fikk flere lærere i nettverket innføring i modulen, og flere ytret ønske om å ta den i bruk. 

Les mer om modulen her. 

Vi gratulerer Newton Ofoten! 

 

Publisert: 3. november 2017