Tilbake

Spennende dag på Sundsfjord kraftstasjon

Newton-rommet i Bodø har skoleåret 2015/2016 hatt alle 10. klassene i kommunen på undervisning i produksjon av elektrisk energi fra fornybare og ikke-fornybare energikilder. Det har vært en konkurranse mellom klassene om å levere best rapport. Elevene ble vurdert ut fra praktiske oppdrag i Newton-rommet og svarene på oppgaver i løpet av dagen.

Vinnerklassen kom fra Bankgata skole og premien var omvisning på Sundsfjord kraftstasjon med inkludert lunsj. Elevene fikk være med inn i kraftstasjonen og se hvordan de ulike delene av vannkraftverket ser ut og fungerer i virkeligheten. Det ble en flott tur for både elever med sine kontaktlærere og Newton-lærerne. Newton-rommet i Bodø takker Sundsfjord kraftstasjon som tok godt i mot klassen og gav en fantastisk omvisning. 

Foto: Newton Bodø
Publisert: 29. april 2016