Newton-konseptet

Newton-konseptet er skapt av og eies av den ideelle stiftelsen FIRST Scandinavia. Formålet med konseptet er å gi flest mulig barn og unge gode lærings- og mestringsopplevelser med naturfag, matematikk og teknologi.

Konseptet har siden 2003 utviklet seg til å omfatte et stort nettverk av Newton-rom, Newton-lærere og ressurser som brukes for å gi barn og unge, i skole og barnehage gode erfaringer og godt læringsutbytte. Dette i tråd med de nasjonale læreplanene i realfag.

Newton-konseptet har som mål å etablere Newton-rom slik at stadig flere barn og unge får Newton-undervisning som en del av sin skolehverdag. Se Undervisning. I dag finnes det 33 slike rom i drift i Norge, samt flere under etablering. Konseptet spres også internasjonalt i Danmark (2014), Skottland (2019), Nederland (2020), Tyskland (2020) og Polen (2020).

Newton-konseptet baseres i stor grad på delingsprinsipper. Ved å etablere og drive et Newton-rom inviteres man til å ta del i et stort nettverk. I Newton-nettverket kan kommunene dele på de gode realfagslærene. Skolene kan dele på relevant og spennende utstyr. Og alle i nettverket kan dele på kvalitetssikrede undervisningsopplegg og strukturer som gir støtte til organisering av drift og undervisning. Ved å være en del av Newton-nettverket, får en også ta del i kompetanseheving gjennom kurs og nettverkssamlinger.

FIRST Scandinavia eier varemerket newton, er konseptleverandør og driver konseptet ved å tilby blant annet veiledning, koordinering, nettverkssamlinger, kurs og drift av nettsider. Newton.no er et viktig verktøy i Newton-konseptet. Her finnes generell informasjon om etablering og innhold i Newton-rom, og her har Newton-rommene sine egne nettsider med blant annet kontaktinformasjon, undervisningstilbud, påmeldingssystem og bildegalleri. I tillegg inneholder newton.no en nettportal for lærere og elever.
 
For å sikre gode etableringer og Newton-rom med kontinuitet, er det i Newton-konseptet utviklet kvalitetskriterier. Ved utvikling og etablering av Newton-rom skal disse legges til grunn. 
 

 

Oppdatert