Newton-konseptet

FIRST Scandinavia har siden 2003 utviklet Newton-konseptet i samarbeid med ressurspersoner i norsk skole. Målet er å gi flest mulig barn og unge gode lærings- og mestringsopplevelser med naturfag, matematikk og teknologi.     

I Newton-konseptet har vi Newton-rom, som gir læreplanbasert undervisning i skoletid, og Newton Camp som er et spennende ferie og fritidstilbud. Disse nettsidene tar for seg Newton-rom-tilbudet.
I all hovedsak går det ut på å bidra til etablering av Newton-rom og også samle gode flerfaglige undervisningsmoduler som har fokus på NMT-fagene. Samtidig er det viktig å sørge for spredning, kontinuitet og kvalitet i henhold til læreplanene.

FIRST Scandinavia eier varemerket newton, er konseptleverandør og driver konseptet ved å tilby support, koordinering, nettverksmøter, drift av www.newton.no, med mer. 

Newton.no er det viktigste verktøyet i Newton-konseptet. Newton-rommene har sine egne undersider som inneholder kontaktinformasjon, modulene som tilbys, informasjon om tilbud og aktiviteter, påmeldingssystem og bildegalleri. I tillegg inneholder newton.no en nettportal for lærere og læringsportal for elever.

En av grunnpilarene i Newton-konseptet er deling av Newton-modulene som blir utviklet, testet og kvalitetssikret. På newton.no finnes også databasen hvor alle Newton-moduler dokumenteres og deles. I tillegg finnes ressurser tilgjengelig for nye etablerere og etablerte Newton-rom.
 

Se film som gir en kort beskrivelse av Newton-konsepet og dets grunnpinsipper (ca. 3 minutter lang)

For å sikre gode etableringer og prosjekt med kontinuitet er det i Newton-konseptet utviklet kvalitetskriterier. Ved utvikling og etablering av Newton-rom skal disse legges til grunn.


 
 
 
Oppdatert