Fra lupe og mikroskop til digital presentasjon 8.-10. kl

2.2.1 Newton Aktivitet 1


Newton Aktivitet 1

Læringsmål:

  • Eleven skal kunne bruke mikroskop
  • Eleven skal kunne bruke stereolupe
  • Eleven skal kunne lage preparater for mikroskopiering
  • Eleven skal kunne ta bilder av objektene ved hjelp av digitalt kamera koblet opp mot mikroskopet eller stereolupa
  • Eleven skal kunne bruke generelt laboratorieutstyr i arbeidet med preparatene, slik som skalpell, pinsett, objektglass, dekkglass, dråpeteller, petriskål, m.m.
  • Eleven skal kunne bruke bildebehandlingsprogrammet PhotoStory og lage presentasjoner av det studerte materiale
  • Eleven skal kunne uttrykke seg gjennom tale, tekst og bilde i arbeidet med presentasjon i PhotoStory

Gjennomføring og metodikk

Undervise i praktisk bruk av generelt laboratorieutstyr og spesielt stereolupe, mikroskop og kamera, og hvordan preparater klargjøres for studier i disse. Veilede elevparene/gruppene underveis i det praktiske arbeidet. Studere sine preparater, ta bilder/film og overføre disse til PC for videre arbeid med presentasjon. Lagre resultatet for senere presentasjon i klassen/ på skolen.Newton-modul nr. 1432

Best egnet for 8.-10. årstrinn
Tidsbruk 6 timer