Måling og funksjoner 8.-10. kl

2.2.1 Newton Aktivitet 1 - Fart og akselerasjon
2.2.2 Newton Aktivitet 2 - Sang og spill
2.2.3 Newton Aktivitet 3 - Kraftige seigmenn og raske biler


Newton Aktivitet 1 - Fart og akselerasjon

Læringsmål:

 • Eleven skal kunne gjøre forsøk med datalogger med bevegelsessensor.
 • Eleven skal kunne beskrive hvordan avstands-, farts- og akselereasjonsgrafer ser ut for ulike bevegelser.
 • Eleven skal kunne gjøre forsøk med datalogger for å finne fart og akselerasjon til en person som løper.
 • Eleven skal kunne gjøre rede for bevegelsesenergi, og hvordan denne avhenger av både masse og fart.
 • Eleven skal kunne regne om mellom enhetene km/h og m/s.

Gjennomføring og metodikk

Newtonlærer introduserer aktiviteten, og sammen med besøkslærer hjelper elevene underveis. Elevene jobber med oppgavearkene til aktiviteten.

Vedlegg til aktivitet:


Aktivitet 1: Fart og akselerasjon

Oppgavearkene tar for seg oppsett av dataloggingsutstyret, og hvordan programvaren skal brukes i denne aktiviteten. Ved hjelp av datalogging skal elevene få kjennskap til ulike bevegelsesgrafer, og blant annet bruke dette til å måle fart og akselerasjon til en person som løper.

Aktivitet_1-Fart_og_akselerasjon.docNewton Aktivitet 2 - Sang og spill

Læringsmål:

 • Eleven skal kunne gjøre forsøk med datalogger med lydsensor.
 • Eleven skal kunne gjøre rede for hvordan et lydsignal ser ut, også i frekvensdomenet.
 • Eleven skal kunne bruke datalogging til å avgjøre hvem som kan plystre den lyseste tonen.
 • Eleven skal kunne identifisere et systems egenfrekvens, og hvordan dette kan brukes for å endre tonen når man spiller på et glass med vann.
 • Eleven skal kunne bruke datalogging til å bestemme nødvendig vannmengde i et glass for å få en bestemt note, og igjen bruke dette til å samle noter til en bestemt melodi.

Gjennomføring og metodikk

Newtonlærer introduserer aktiviteten, og sammen med besøkslærer hjelper elevene underveis. Elevene jobber med oppgavearkene til aktiviteten.


Vedlegg til aktivitet:


Aktivitet 2: Sang og spill

Oppgavearkene tar for seg oppsett av dataloggingsutstyret, og hvordan programvaren skal brukes i denne aktiviteten. Ved hjelp av datalogging skal elevene få kjennskap til hva lyd er for noe, og hvordan den lages ved hjelp av en mikrofon. Elevene skal blant annet bruke datalogging til å bestemme hvor mye vann man må ha i et vannglass for å få en bestemt note. De skal med flere vannglass finne alle notene som inngår i melodien til "Lisa gikk til skolen", og fremføre denne melodien for de andre.

Aktivitet_2_Sang_og_spill.docNewton Aktivitet 3 - Kraftige seigmenn og raske biler

Læringsmål:

 • Eleven skal kunne gjøre forsøk med datalogger med kraftsensor.
 • Eleven skal kunne bruke datalogging til å avgjøre hvor stor kraft man kan slite i en seigmann med før den slites.
 • Eleven skal kunne forklare hvordan akselerasjon kan finnes fra en fartsgraf.
 • Eleven skal kunne bruke datalogging til å se på sammenhengen mellom kraft og akselerasjon på en Lego-bil.

Gjennomføring og metodikk

Newtonlærer introduserer aktiviteten, og sammen med besøkslærer hjelper elevene underveis. Elevene jobber med oppgavearkene til aktiviteten.

Vedlegg til aktivitet:


Aktivitet 3: Kraftige seigmenn og raske biler

Oppgavearkene tar for seg oppsett av dataloggingsutstyret, og ser på hvordan programvaren skal brukes i denne aktiviteten. Elevene skal bruke datalogging til å se på hvor store kraft som skal til for å slite en seigmann, og se på hvordan fargen på seigmannen spiller inn. Avslutningsvis skal elevene bygge en enkel Lego-bil, og bruke kraft- og bevegelsessensor til å undersøke sammenhengen mellom kraft og akselerasjon på bilen.

Aktivitet_3_Kraftige_seigmenn_og_raske_biler.doc


Newton-modul nr. 1442

Best egnet for 8.-10. årstrinn
Tidsbruk 6 timer