Matematisk juleverksted for mellomtrinnet

2.2.1 Tegne et rett firkantet prisme med ett forsvinningspunkt i GeoGebra - plenumsaktivitet
2.2.2 Enkel bruk av regnearket Excel til å lage søyle- og sektordiagram
2.2.3 Bruk av tellebrikker til å utforske og beskrive enkle geometriske mønster og tallmønster
2.2.4 Bruke koordinatsystem
2.2.5 Fargelegge etter nummer
2.2.6 Lage nissens frokostblanding og fruktsalat
2.2.7 Finne overflate og volum av nissens gaveeske
2.2.8 Julekort og origami -ekstrastasjon for raske elever/grupper


Tegne et rett firkantet prisme med ett forsvinningspunkt i GeoGebra - plenumsaktivitet

Læringsmål:

  • -bruke et koordinatsystem til å tegne inn koordinater slik at en enkel figur tilslutt fremkommer
  • -bruke GeoGebra til å tegne et rettvinklet, firkantet prisme (gaveeske) med et forsvinningspunkt og skrive inn mål på tegningen

Gjennomføring og metodikk

Demonstrer i oppstarten. Veileder underveis. Arbeider selvstendig eller i gruppe.
Enkel bruk av regnearket Excel til å lage søyle- og sektordiagram

Læringsmål:

  • I løpet av dagen med matematisk juleverksed er målet at elevene skal kunne: -trekke ut og kategorisere data fra en undersøkelse/gitt situasjon for å lage en statistisk fremstilling
  • -bruke Excel som et digitalt hjelpemiddel til å lage søyle- og sektordiagram

Gjennomføring og metodikk

Demonstrer i oppstart. Veileder underveis. Arbeider selvstendig eller i gruppe

Vedlegg til aktivitet:


Nissens gavesekk.pptxBruk av tellebrikker til å utforske og beskrive enkle geometriske mønster og tallmønster

Læringsmål:

  • -beskrive, tegne og bruke tellebrikker til å lage modeller av hvordan trekant-, kvadrat- og hustall lager geometriske mønster og vokser

Gjennomføring og metodikk

Veildeder Utforsker
Bruke koordinatsystem

Læringsmål:

  • -bruke et koordinatsystem til å tegne inn koordinater slik at en enkel figur tilslutt fremkommer

Gjennomføring og metodikk

Veileder og hjelper de elevene som trenger starthjelp Elever jobber enkeltvis eller samarbeider i gruppa på stasjonen

Vedlegg til aktivitet:


graph-santa[1].pdf
graph-xmastree[1].pdfFargelegge etter nummer

Læringsmål:

  • -Bruke multiplikkasjon og divisjon til å finne rett farge til fargeleggingsoppgave med juletema

Gjennomføring og metodikk

Lærer hjelper elevene med å komme i gang med oppgaven. Elevene jobber individuelt med å fargelegge sine oppgaveark.
Lage nissens frokostblanding og fruktsalat

Læringsmål:

  • -kunne løse praktiske oppgaver som inneholder brøk, prosent og desimaltall med og uten konkretiserningshjelpemidler (tellebrikker).

Gjennomføring og metodikk

Lærer organiserer aktiviteten og hjelper elevene i gang Elevene samarbeider om oppgaveløsningen på gruppen

Vedlegg til aktivitet:


 Nissens frokostblanding.docxFinne overflate og volum av nissens gaveeske

Læringsmål:

  • -Utføre enkel beregning av omkrets, areal, volum og overflate på et rett firkantet prisme (gaveeske)

Gjennomføring og metodikk


Julekort og origami -ekstrastasjon for raske elever/grupper

Læringsmål:

  • -Bruke origami til å lage en gitt figur (juletre) og samtidig utforske geometriske former som fremkommer under prosessen

Gjennomføring og metodikk

Organiserer aktiviteten og hjelper elever som trenger instruksjon. Elevene jobber individuelt og kreativt på stasjonen.

Vedlegg til aktivitet:


origami oppskrift enkelt juletre.docx


Newton-modul nr. 1608

Best egnet for 7. årstrinn
Tidsbruk 6 timer