Salmo salar

2.2.1 Studere plommesekklarver i stereoluper
2.2.2 Hva skjer når oppdrettslaks rømmer?
2.2.3 Hva spiser egentlig laksen?
2.2.4 Smakstest - Sjøørret eller laks?
2.2.5 Felles lunsj
2.2.6 Robotkjøring


Studere plommesekklarver i stereoluper

Læringsmål:

 • Elevene skal kunne forklare hvordan laksen er tilpasset til et liv i sitt naturlige område.
 • Elevene skal kunne beskrive det de observerer.
 • Elevene skal kunne forklare laksens ernæring i naturen og oppdrettsanlegg.
 • Elevene skal kunne forklare på en enkel måte hva som skjer når oppdrettslaks rømmer fra et anlegg.
 • Elevene skal kunne forklare laksens livssyklus i både oppdrett og ute naturen.

Gjennomføring og metodikk

Elevene deles inn i grupper à to elever og får hver sin plommesekklarve. 

Petriskålene burde være relativt små slik at det blir lettere å observere larven under lupen. Det er nok med en larve per skål.  


Eksempel på en stereolupe Fordeling av plommesekklarver i petriskål


Plommesekklarvene må hentes ved et settefiskanlegg. I Salten kan det hentes ved anlegget i Straumen og ved Settefiskanlegget i Hopen. John Melby fra Sisomar Settefiskanlegg i Straumen er kontaktperson(tlf.:48149060). Modulen er avhengig av fasen laksen er i. I selve settefiskanlegget er plommesekklarvene tilgjengelige fra ca. 1. desember til 1. januar og fra 10. mars til 15. april. Som alternativ kan det brukes nedfryste plommesekklarver, eller lakseyngel. Lakseyngel er stadiet etter plommesekklarve. De har spist opp plommesekken sin, og er klare for å fôres. 

Elevene trenger hjelp å finne den riktige fokuseringen i lupen. Her må N-L hjelpe til. Bruk her også PPPen for å forklare stereolupen.

Viktig også: Ikke slippe alle oppgavene med en gang, ellers kan elevene fort synes at det blir for mye. La elevene først se på fisken, studere den,  og så forklare hvordan og hvorfor den skal tegnes. 

Tegning og beregning av målestokken av objekter under mikroskop/lupe er en vanlig vitenskapelig metode for å blant annet kunne huske objektet bedre.

På slutten av dagen skal larvene avlives - med mindre NL tar disse med hjem og holder dem i livet til neste modulen. Larvene overlever i kjøleskapet uten fôr i ca. 5 - 8 uker etter klekking. 

Material: 

- tegneark
- blyanter
- viskelær
- blyantspisser
- kalkulator
- linjal

Hva skjer når oppdrettslaks rømmer?

Læringsmål:

 • Elevene skal kunne forklare hvordan laksen er tilpasset til et liv i sitt naturlige område.
 • Elevene skal kunne forklare laksens ernæring i naturen og oppdrettsanlegg.
 • Elevene skal kunne forklare på en enkel måte hva som skjer når oppdrettslaks rømmer fra et anlegg.
 • Elevene skal kunne forklare laksens livssyklus i både oppdrett og ute naturen.

Gjennomføring og metodikk

NL går videre i Powerpointen. Grubletegningen er implementert i den og vises på storskjerm.

NL leser svarene høyt og spør elevene hva de tror. Det skal være nok tid til å diskutere. Etterpå vises filmen i PPT som en fasit på diskusjonen. 

Hva spiser egentlig laksen?

Læringsmål:

 • Elevene skal kunne forklare laksens ernæring i naturen og oppdrettsanlegg.
 • Elevene skal kunne forklare laksens livssyklus i både oppdrett og ute naturen.

Gjennomføring og metodikk


Læreren eller elever ( det er opptil læreren å bestemme dette) blander ulike mengder Astaxanthin i tre eller fire beger og observerer hvordan rødfarge vannet får deretter. Elevene skal med hjelp av Salmo Fan Linjal eller vifte finne ut hvordan farge det er.

Læreren spørre elevene om de tror at blandingen kan drikkes. I og med at vi spiser oppdrettslaks med kunstig fargestoff, kan det selvsagt drikkes og de som tørre kan prøve det. 

Det samme gjelder for laksepellets. Læreren har med hjelp av PPP gjennomgått hva pelletene inneholder. Og med det i bakhodet kan elevene tørre å ta en liten smakebit av laksepelletene.

Materiell:

- gjennomsiktige pappbeger
- Astaxanthin, kan f.eks. bestilles
- fiskepellets i petriskål
- SalmoFan Vifte: kan bestilles ved GoJohnsen.no, se Ustyr
Smakstest - Sjøørret eller laks?

Læringsmål:

 • Elevene skal kunne beskrive det de observerer.

Gjennomføring og metodikk

Optimalt sett forbereder en hjelpeperson smaksprøvene. Hvis NL er alene i Newton-rommet, kan han/hun gi elevene 5 minutter pause, og forberede disse selv. 

Røkt laks og røkt ørret skjæres i små biter. Bitene ligger på hver sin tallerken og blir skjult slik at elevene ikke se eventuelle fargeforskjeller. NL går rundt med plastgafler, og alle elevene får smake begge fiskene. 

Etterpå kan NL stille spørsmål à la:


Hvem tror at smaksprøve nr. 1 var sjøørret?
Felles lunsj

Læringsmål:

 • Elevene skal kunne beskrive det de observerer.

Gjennomføring og metodikk


Robotkjøring

Læringsmål:

 • Elevene skal kunne forklare hvordan laksen er tilpasset til et liv i sitt naturlige område.
 • Elevene skal kunne forklare laksens ernæring i naturen og oppdrettsanlegg.
 • Elevene skal kunne forklare på en enkel måte hva som skjer når oppdrettslaks rømmer fra et anlegg.
 • Elevene skal kunne forklare laksens livssyklus i både oppdrett og ute naturen.

Gjennomføring og metodikk


NL forklarer robotmatten. Matten er delt opp sånn det finnes en side som gjenspeiler oppdrett med to oppgaver, en "nøytral" side med to oppgaver og en side som gjenspeiler laksen sitt liv i naturen med to oppgaver.
N-L oppfordrer elevene å prøve seg på alle oppgavene. Dette er i utgangspunktet ikke tenkt som en konkurranse, men kan på en enkel måte arransjeres sånn. 
NL går kort gjennom robotprogrammering og NXT generelt. Dette skjer ved hjelp av Powerpointen "I Newton-Rommet".

Material: 

- Robotbord
- Datamaskiner med NXT Software
- Robotbord
- NXT Roboteske
- Måleutstyr
- Lego installasjoner


Vedlegg til aktivitet:


Oppgavehefte.pdf
Newton-modul nr. 1788

Best egnet for 5.-7. årstrinn
Tidsbruk 5 timer