Du er her: Norge>Finnmark>Newton Alta> Det digitale øyet - lys, syn og foto - 10. trinn
NYHETER
Newton rom
Newton Alta
Kontaktinfo
Geir Kristoffersen
Markveien 26, 9510 Alta
Tlf: 45396947
gekr@alta.kommune.no
Besøksinformasjon
Geir har kontor på Barn og ungesektoren i Markveien 26. Newtonrommet ligger mellom kantina og bok-kafeen på UiT, Campus Alta.
Alta
Prosjekteier
Alta kommune
Modul nummer 1148

Det digitale øyet - lys, syn og foto - 10. trinn: Fag/kompetansemål

Newton Aktivitet 1

Gjennom praktisk bruk av en dynamisk øyemodell skal elevene eksperimentere med øyets oppbygging og funksjon. Modellen viser konkret hvordan et objekt (påtent stearinlys) representerer seg på retina, effekt av endring i linsens form, og nær- og langsynthet. Elevene skal oppleve og diskutere hvordan ulike synsinntrykk påvirker synsoppfattelsen når de betrakter de store bildene som henger i rommet.

Lærer:
Lærer gir innføring i oppbygging og funksjon i øyet og synssansen.
Elev:
Elevene skal gjøre eksperimenter med øyemodell og fylle ut elevoppgaveark. De skal oppleve og samtale om synsbedragene som blir vist i rommet.
Oppgaveark:

1.       Praktisk oppgave: Utføre forsøk med øyemodell og fylle ut oppgaveark.


Innholdsmoment:
  • Lære om øyet og synssansen gjennom forsøk med en dynamisk modell.
  • Lære om linser, lys, lysbrytning, prismer og andre forhold som påvirker synsinntrykk.


Newton Aktivitet 2

Gjennom eksperimentering med digitale kamera skal elevene forstå hvordan biologi, fysikk og teknologi kan samvirke i produksjon av digitale synsbedrag.  

Lærer:
Lærer gir innføring i enkel bildebehandlingsprogram Picasa3 og viser hvordan speilreflekskamera virker. Aktiviteten går ut på å ta bilder med kompaktkamera hvor elevene lager optiske bedrag med å manipulere de fysiske omgivelsese.
Elev:
Elevene skal ta bilder, overføre bildene til PC og bruke enkel bildebehandlingsprogram for å lage synsbedrag. Elevene skal eksperimentere med å variere lys, nærhet og avstand i forhold til objektet og snu kamera opp-ned.
Oppgaveark:
  1. Diskusjonsoppgave: Forstå et synsbedrag.  

2.        Praktisk oppgave: Lage synsbedrag med digitalt kamera. Lagre inntil 1-5 bilder som gruppa får tilgang på etter besøket, og få en papirutskrift av bildet gruppa er mest fornøyd med.

 

 
Innholdsmoment:
  • Lære om linser, lys, lysbrytning, prismer og andre forhold som påvirker synsinntrykk.
  • Lære å bruke digitalt kamera.
  • Lære å bruke dataprogram for å bearbeide bilder.
  • Lære om hvordan kunst kan uttrykkes gjennom bilder og teknikk.
  • Skape holdninger rundt bildepublikasjon og personvern.


Kontakt oss © FIRST Scandinavia Webutvikling: InCreo