Det digitale øyet - lys, syn og foto - 10. trinn

2.2.1 Newton Aktivitet 1
2.2.2 Newton Aktivitet 2


Newton Aktivitet 1

Læringsmål:

  • Lære om øyet og synssansen gjennom forsøk med en dynamisk modell.
  • Lære om linser, lys, lysbrytning, prismer og andre forhold som påvirker synsinntrykk.

Gjennomføring og metodikk

Lærer gir innføring i oppbygging og funksjon i øyet og synssansen. Elevene skal gjøre eksperimenter med øyemodell og fylle ut elevoppgaveark. De skal oppleve og samtale om synsbedragene som blir vist i rommet.

Vedlegg til aktivitet:


1.       Praktisk oppgave: Utføre forsøk med øyemodell og fylle ut oppgaveark.

Newton Aktivitet 2

Læringsmål:

  • Lære om linser, lys, lysbrytning, prismer og andre forhold som påvirker synsinntrykk.
  • Lære å bruke digitalt kamera.
  • Lære å bruke dataprogram for å bearbeide bilder.
  • Lære om hvordan kunst kan uttrykkes gjennom bilder og teknikk.
  • Skape holdninger rundt bildepublikasjon og personvern.

Gjennomføring og metodikk

Lærer gir innføring i enkel bildebehandlingsprogram Picasa3 og viser hvordan speilreflekskamera virker. Aktiviteten går ut på å ta bilder med kompaktkamera hvor elevene lager optiske bedrag med å manipulere de fysiske omgivelsese. Elevene skal ta bilder, overføre bildene til PC og bruke enkel bildebehandlingsprogram for å lage synsbedrag. Elevene skal eksperimentere med å variere lys, nærhet og avstand i forhold til objektet og snu kamera opp-ned.

Vedlegg til aktivitet:


  1. Diskusjonsoppgave: Forstå et synsbedrag.  

2.        Praktisk oppgave: Lage synsbedrag med digitalt kamera. Lagre inntil 1-5 bilder som gruppa får tilgang på etter besøket, og få en papirutskrift av bildet gruppa er mest fornøyd med.

 

 


Newton-modul nr. 1148

Best egnet for 10. årstrinn
Tidsbruk 6 timer